Feljton

Korak sa životom

Iz Ženeve, gde je postavljen za sekretara u stalnoj delegaciji Društva naroda, Andri? piše Zdenki Markovi?: Svako ko je bio vojnik kaza?e vam da je na maršu najvažnije ne izgubiti korak. Ko ostane iza kolone taj je propao


SVE ŽENE IVE ANDRIĆA Predhodni nastavci

1. Majka na tronu

Po dubini i opsegu ose?anja, ništa se u životu ?oveka ne može meriti s ja?inom maj?ine ljubavi i brižne pažnje. Možda samo u nesebi?noj brizi za svoju decu možemo vratiti deo maj?inog duga! - napisao je naš nobelovac

2. Ljubav opasana
strahom

Od ranog detinjstva bez ikog svog, Andri? je bio žedan i ostao željan ljubavi. U svakoj ženi je pomalo tražio majku, a pošto je nije nalazio, menjao je "prijateljice", ispunjen više strahom prema njima, nego emocijama

3. Milica kao ikona

Pametna i u svemu dobra, ona nije bila žena kojoj jezik gnezdo gradi. Posedovala je istan?an ose?aj za umetnost i bila moj prvi književni kriti?ar - govorio je pisac o svojoj supruzi

4. Iz grešne veze u - brak

?im je video Milicu, suprugu svog dobrog prijatelja, okrenuo mu se "bururet u glavi". Ljubav prema njoj negovao je u tajnosti i preko pisama, a oženio se njome kad je postala udovica. Prvo Andri?evo sa?uvano pismo Milici Babi? pisano je u Parizu 15. aprila 1956. godine, iako njihova veza datira od vremena Andri?evog ambasadorovanja.

5. Ogled iz ljubavi

Iako se razišao sa Du?i?em, nije propuštao da ga u zgodnoj prilici citira kao pesnika "Ja snevam o ženi, ve?oj no sve žene". U pozno otkrivenoj ljubavi, Andri? je verovao u maksimu prijatelja Milana Begovi?a: Ljubav nije ?udo, ali ?ini - ?udesa!

6.
Veledar za samca

Kao stari momak, Ivo Andri? se udvarao Milici Babi?-Jovanovi? na klasi?an na?in, nežnim pismima i slao joj cve?e, u saksijama, sa signalima upravljenim prema njenom srcu

7. Očima tamničara

Andri? iz mariborskog zatvora u pismu svojoj prijateljici Zagrep?anki Evgeniji Gojmerac, izme?u ostalog, piše: Ja ho?u da izdržim ve? zato da bih svojoj majci spasao jedinca

8. Rame za nemire

Preokupiran brigom o svojoj majci, Andri? moli svoju prijateljicu iz Zagreba Zdenku Markovi? da joj redovno šalje novac, naglašavaju?i: Mojoj mami pišite ?itko da se žena ne mu?i vašim doktorskim rukopisom

9. Gospođa iz senke

Blizak Andri?ev saradnik Vera Stoji? prihvatala je ropski poslušno sve uloge u njegovom životu, bez re?i, snose?i dar sudbine da bude blizu njega i da mu služi, bez obzira na njegova ose?anja i veze s drugim ženama

10. Nada za Veru

Služila mu je sve od njegove 34. godine do smrti, a ona je imala deset godina manje. Prevodila je sa sijaset jezika i kucala na pet mašina. Bila je diplomatsko ?edo, ro?ena u Pešti i bila, po tome, Andri?eva strankinja. I tu je u pravu Vlatkovi? kad, pažljivom analizom udela Poljakinje Jelene u životu i delu Ive Andri?a, veli da su strankinje bile glavne heroine njegovih "veza"

11. Kozer i kalkulant

Poigravanje sa životom plemenite, teško bolesne šiparice. Umesto ljubavnice - sekretarica i likvidator njegovih ra?una. Zavodnik škrtih emocija, pesnik joj se obra?a pismima koja ne obe?avaju

12. Piši, imaš kome

Uvek za glavu iznad njene poslušnosti, Andri? poru?uje Evgeniji Gojmerac: Ne ?ekaj da ti pišem, nego piši dok imaš kome... Kad mi stižu zadocneli pozdravi i ljubav prijatelja i prijateljica, meni se ?ini kao da svi pla?ete nad mojim grobom

13. Ljubav bez poljupca

Zagreba?ka spisateljka i profesorka Zdenka Markovi? s kojom se Ivo Andri? dopisivao više od 20 godina, otkrila je prazninu dugo skrivanog, mistifikovanog, nedoku?ivog poete u odori diplomate

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?