Feljton

Lekari neće u šumu

Akademici i profesori univerziteta prilaze, u ogromnoj većini, Nedićevoj politici, trasirajući put inteligenciji. Lekari se odazivaju pozivu okupatora i leče Hitlerove vojnike, ne odazivajući se na pozive partizana.


BOŽIDAR BEĆAREVIĆ - DžELAT I SUŽANj "GLAVNjAČE" Predhodni nastavci

1. Gospodar života i smrti

Šefa Četvrtog antikomunističkog odseka Specijalne policije Englezi predali novim jugoslovenskim vlastima 3. juna 1946. godine, a saslušanje zvanično počinje 7. juna. Pokušaj otpora nemačkoj ratnoj mašini na vrhuncu moći značio bi samoubistvo

2. Hapsio Koču i Leku

Lično sam učestvovao u pokušaju hapšenja današnjeg ministra Aleksandra Rankovića, koji je uspeo da pobegne. Hapsio sam sadašnjeg načelnika Generalštaba Koču Popovića.

3. Brzi slom i pokornost

Grupa Moše Pijade poslednja koja je pred rat uhapšena i predata sudu. Radnici i nameštenici Beograda skoro stoprocentno se odazivaju pozivu Nemaca za normalizaciju stanja u prestonici

4. Odmazda kao odgovor

Kada je posle akcija ilegalaca došla odmazda sa paljevinom Mačve, masovnim pokoljem u Kragujevcu, u Beogradu je porastao talas ogorčenja i protesta protiv ustanika

5. SKOJ bez skojevaca

U Smederevskoj Palanci oformljen je Zavod za prinudno vaspitanje sa idejom da se omladina sačuva i vaspita u antikomunističkom duhu. U Beogradu tek stotinak skojevaca .

6. Batine do granica

Lično sam tukao Dušana Grubača, Peru Ristića, Slavku Anaf, Jovana Đorđevića, Svetislava Kanačkog, Veru Miletić, Vasilija Buhu... Janko Lisjak zvao Gestapo.

7. Umiranje pod batinama

Dugačak spisak komunista koji su izdahnuli pod torturom. Ljudi tučeni po tabanima, vezivani između dva stola da vise, pa tako prebijani, udarani pesnicama agenata Specijalne policije po sistemu "dobacivanje da se seti".

8. Bez milosti za komuniste

Dragi Jovanović naredio primenu torture, jer su ga kod sela Stojnik napali komunisti. Naveo je mnoge zločine ustanika, pa sam i ja počeo da odobravam tuču u isleđivanju, čak, i da je sam primenjujem.

9. Krvavi tragovi "crvenih"

Komunisti likvidirali četnika na Pašinom brdu jer je rekao da njihove akcije ne smatra rodoljubivim. Nedaleko od Kragujevca ubijen teolog Nešković, čije je unakaženo telo ostavljeno kraj puta, a sahrana zabranjena

10. Kajanje kao - spas

Specijalna policija Uprave grada Beograda za vreme Drugog svetskog rata hapsila na hiljade ljudi. Policijska privođenja i torture širom Srbije. Hapšeni svrstavani u četiri grupe, a pokajanje i "doprinos istrazi" uzimani kao olakšavajuće okolnosti.

11. Gestapo plete mrežu

Bilo je više slučajeva da su Nemci, preko svojih agenata u logoru, vrbovali pojedine zatvorenike za svoje akcije. Zašto je streljano 13 činovnika Uprave grada.

12. Otmica Leke Rankovića

Bećarević navodi da nije odao ranjenog Aleksandra Rankovića i tako omogućio otmicu kako bi spasao zemljaka. Iz iste bolnice omogućeno bekstvo Mitri Mitrović i Veri Vrbalov

13. Život u okupiranom gradu

Bećarević navodi da je već početkom 1942. otvorena prolećna izložba likovnih stvaralaca na Kalemegdanu. Gotovo isti izlagači napraviće "retrospektivu" četiri godine docnije u oslobođenom Beogradu

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?