Feljton

Zvono na uzbunu

Knez Lazar je poslao svoje ljude svim srpskim velmožama i vojnim komandantima da pokrenu svoju vojsku prema Kruševcu, zbog turskog napada. Srbi su bitku na Kosovu izgubili zbog nepostojanja jedinstvene komande i brojčane premoći Turaka.


SRBIJA KNEZA LAZARA Predhodni nastavci

1. Hrebeljanovići na dvoru

Baština ove porodice nalazila se na Kosovu kod Novog Brda, u Prilepcu. Otac Pribac i sin Lazar na Dušanovom dvoru. Ženidbom Milicom orodio se sa lozom Nemanjića.

2. Bratska borba

Dušanov polubrat Simeun, epirski namesnik, pokušava uz pomoć vojske da nasledi presto, ističući svoje poreklo od Paleologa, a ne od Nemanjića, čime su Epir i Tesalija bili otpisani za Srbiju. Uroš je podržan od vlastele i sveštenstva i proglašen za cara.

3. Uticaj carice Jelene

Značajna uloga braće Mrnjavčević, koji su se istakli u odbrani Skadra, a car Dušan ih preuzeo na dvor i postavio na odgovarajuće položaje u grčkim oblastima.

4. Od stavioca do kneza

Ovu titulu, kao i kneževsku baštinu, Lazaru je za svoje zasluge i dokazanu sposobnost mogao dodeliti samo car Uroš. Počinje osamostaljivanje, ali i ugrožavanje zemlje od kralja Vukašina.

5. Suzbijanje Turaka

Osmanlije su u Jedrene preneli svoju prestonicu i vršili kolonizaciju Trakije. Od Vizantijskog carstva ostali su samo Carigrad, Solun i Moreja.

6. Poraz u snu

Umorna vojska braće Mrnjavčević je čvrsto spavala. Turci su ih opkolili sa svih strana, mnogima su presudili jatagani ili reka Marica.

7. Uspon kneza Lazara

Turci oko svojih poseda na Balkanu stvorili prvi pojas zavisnih državica. Knez Lazar, još na dvoru cara Uroša, zalagao se za jedinstvo preostale Srbije.

8. Država do Drine

Zaseda Nikola Altomanović. U sukobima s njim knezu Lazaru pomoć pružaju i bosanski ban Tvrtko Prvi i mađarski kralj Ludvik.

9. Prodor Turaka

Posle poraza, turski car je ostavio nekoliko godina Srbiju na miru, a knez Lazar je, osetivši neposrednu opasnost, preduzeo mere za odbranu zemlje.

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li bi trebalo dodatno pooštriti kazne za vozače pod dejstvom alkohola?