Feljton

Smrt hiljade nevinih

Borivoje Karapandžić piše da je samo jedne noći likvidirano više od 500 četnika. Slovenci su pokopali i oplakali svoje, a mi bi trebalo da najpre utvrdimo imena stradalnika, smatra Dušan Niklanović.


JUGOSLOVENSKO KRVAVO PROLEĆE Predhodni nastavci

1. Pakao između dva mosta

Dramatična sudbina onih koji su bežeći od komunista preživeli pakao BiH, snežne oluje, glad, tifus, ali i partizanska strelišta u Sloveniji. Do Skadra i natrag, povlačenje iz Albnije.

2. Masakr u barskoj školi

Komunisti su prozivali po desetak-dvanaest duša i odvodili ih, mislili smo u partizanske jedinice, a onda su se začuli rafali. Egzekucija bez suđenja. Svedočenje Steve Barbe koji je imao samo 16 godina.

3. Poslednji božić u Rudom

Povlačenje građana Crne Gore, koji nisu pristajali na vlast komunista, započeto 6. decembra 1944, pod komandom Pavla Đurišića. U Rudo se stiglo pred Božić, i to će za mnoge nesrećnike biti poslednja proslava Hristovog rođenja.

4. Draži izlaz - trojke!

Naša situacija je takva da se moramo rasturiti u trojke po šumama, drugog izlaza nemamo, rekao je Draža Mihailović Pavlu Đurišiću. Partizani u napadu na bolnicu ubili više od 2.000 bolesnika.

5. Daleko je dugo selo

Od 8.000 duša samo je polovina stigla živa do ovog mesta nadomak Zagreba. Velika podvala Sekule Drljevića. Kolona poraženih prema Zidanom mostu.

6. Preživeo pakao Pohorja

Mihailo Minić pobegao sa strelišta i sačuvao glavu pod kišom metaka. Kako je pismo četnika savezničkom komandantu stiglo u ruke Milana Baste, komesara 51. vojvođanske divizije (?)

7. Zločin bez kazne

Svedočenje Budvanina Vlada Niklanovića o masovnom streljanju kod Kamnika. U prvoj grupi likvidirano oko 70 duša, uglavnom sveštenika.

8. Od izdajnika do sveca

Tragika dr Luke Vukmanovića koji je ubijen nedaleko od Kanika. Sveti sinod SPC proglasio Luku za sveca i uvrstio u crkveni kalendar novomučenika. Kako je Svetozar Vukmanović Tempo doživeo bratovljeva stradanja.

9. Sveće mrtvoj braći

Zahvaljujući pomoći slovenačkih pravosudnih organa, braća Niklanović našla grobove braće streljanih 1945. Do kraja života majka Milica gajila nadu da će joj se sinovi Mitar i Tomo odnekud pojaviti živi i zdravi.

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Podržavate li inicijativu građana Kragujevca da trgovci i u vašem gradu nedeljom ne rade?