Feljton

Rasulo turske vojske

Nespremna da brani Skoplje, turska armija se povukla, a srpske snage su umarširale u grad okićen srpskim zastavama. Bitoljska bitka odlučujuća za sudbinu Makedonije.


TURSKI ISTORIOGRAFI O KUMANOVSKOJ BICI Predhodni nastavci

1. Bežanija pre bitke

Pohod turske Vardarske armije više je ličio na haotično povlačenje u ratu poražene i raspuštene vojske. Ova armija sa 65 hiljada vojnika nije bila spremna da napadne Prvu srpsku armiju pod komandom prestolonaslednika Aleksandra.

2. Turci krive Albance

Drugog dana borbe, Albanci koji su bili u sastavu rezervne Skopske divizije, napustili su položaje, što su Srbi umeli da iskoriste i udare svom snagom. Žalosna slika na železničkoj stanici.

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li dovoljno i na pravi način odajemo počast herojima Drugog svetskog rata?