Feljton

Depeša kralju Petru

Telegram srpskom monarhu, koji je pročitao general Radomir Putnik, glasio je: “Neprijatelj je, posle uporne borbe, pod našim pritiskom počeo odstupati na celom frontu...”


VITEZOVI KUMANOVSKE BITKE Predhodni nastavci

1. Srbija skuplja snagu

Mala Srbija, sa svega 40.000 kvadratnih kilometara i dva miliona duša te 1911, mobilisala je 202.000 ljudi za odlučujući rat protiv petovekovnog tiranina. Kako je Anri Barbia video i opisao ovu sudbonosnu borbu.

2. Osmanlije magla krije

Dok su se srpske snage raspoređivale, Turci su, zaštićeni sumaglicom, dovlačili artiljeriju i zauzimali položaje. Još za vreme mobilizacije, Turci su znali o brojnom stanju naše vojske i planovima nastupanja.

3. Turci tuku topovima

Po rasprskavanju šrapnela i eksploziji granata jasno se videlo da Turci unakrsnom vatrom zasipaju položaje 13. puka. Pogibija hrabrog majora Vojislava Velimirovića.

4. Junaci, stiže pomoć!

Tim rečima grmeo je major Milan Marinković, sokoleći svoje vojnike koji su bili pod snažnim udarom Nizama, i pomoć je - stigla.

5. Napred, braćo, izgibosmo!

Na ovaj poklič vojnika, koji se i dan-danas prepričava, krenule su srpske snage na Turke. Pet teških rana majora Vojislava Nikolajevića. Veliki gubici na obe strane.

6. Tišina krije pobednika

U istoriji je zabeleženo da je vatreni sudar na Srtevici, koji se odigrao iznenada, bio neobično silan i trajao je svega petnaestak minuta. Ko je pretrpeo slom i izgubio bitku nije se odmah znalo.

7. Jedini lek - zavoj!

Ni doktora, ni hrane, niti lekova, bolničari su imali samo zavoj. Kako je major Vojislav Nikolajević preživeo svih pet teških rana. Spas u barakama Ristovačke bolnice.

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti