U SKLADU sa rezultatima referenduma o popularnosti Predsednika Srbije, glasanju poznatijem kao "Lokalni izbori u Beogradu", ovim putem se raspisuje konkurs za izbor nove vlastima konkurentne ideološke i političke snage (u daljem tekstu Opozicija), koja bi se pojavljivala na svim narednim političkim izjašnjavanjima građana u Srbiji. Učesnici na konkursu - stranke, partije, pokreti, grupe građana i koalicije - treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. Poželjno je neposedovanje profilisanog, jasnog i dostupnog političkog programa. U slučaju da nešto od gore navedenog ipak postoji, na konkursu će se više vrednovati oni kandidati za Opoziciju čiji su programi manje usklađeni sa ideološkim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim kretanjima u svetu, Evropi i regionu u konkretno 2018. godini.

2. Očekuje se nepostojanje političkih ili makar logičkih stavova skoro ni o čemu sem o Predsedniku Srbije. Ovi stavovi moraju biti negativni i potrebno je da se izriču isključivo po pitanju karaktera, dužine i estetike njegovih medijskih nastupa. Bilo bi lepo i da se ta kritika kasnije može koristiti isključivo za učvršćivanje svih onih sklonosti koje i glasači vladajuće koalicije i glasači apstinenti već poseduju.

3. U slučaju nekog spontanog i nekontrolisanog ispoljavanja političkog stava koji se ne odnosi na prethodno navedeno, poželjno je da taj stav ne odiše liberalizmom, konzervativizmom, globalizmom ili nacionalizmom, kao ni bilo čime drugim što bi dovelo do kritike od strane bilo koje javnosti i bilo kakve konkurencije.

4. Spoljnopolitička orijentacija buduće Opozicije trebalo bi da bude na podjednakoj distanci u odnosu na Evropu, SAD, Rusiju i Kinu. Posebno je dobro pokazivati podjednaku dozu evroskepticizma i evroentuzijazma, a najbolje je da se to čini u istim ili susednim rečenicama, uz upotrebu reči "ali". U slučaju susreta sa međunarodnim sagovornicima, poželjno je ćutanjem odgovarati na ona pitanja koja u sebi sadrže skraćenicu NATO ili pojam Kosovo.

5. Buduća Opozicija bi trebalo po svaku cenu da izbegne kontakte sa srodnim političkim organizacijama iz regiona, Evrope i sveta. Rečene organizacije - gde god se nalazile na zemaljskoj kugli - u kontaktima mogu posedovati jasnu političku poziciju, te na osnovu toga i neka iskustva, a moguće je da (daleko bilo) čak ponude i neku pomoć. To je veoma opasno zbog moguće objektivizacije svesti o sopstvenoj veličini, sposobnosti i pameti u globalnim razmerama.

6. Podrazumeva se da Opozicija ne treba da ima finansijere, budžet, članove, organizaciju i medije koje sama osniva. Eventualni budući politički uspeh treba zasnivati isključivo na nadi u samouvid većine birača da prilikom izbora treba da glasaju drugačije no prethodni put. Ili na osnovu buduće javno izrečene konstatacije vladajućih stranaka da priznaju svoje greške, da su svesni kvaliteta svojih rezultata, da su se umorili i da je vreme da se bave nečim drugim. To preumljenje vlasti - svakako podržano od strane međunarodnog faktora - treba da se desi uporedo sa željom svih medija koji favorizuju vlast da promene stranu koju podržavaju, kao i sa čudesnim i neobjašnjivim prekidom svih u proteklim decenijama uspostavljenih interesnih i finansijskih povezanosti između politike, države i svega ostalog.

7. Na svome čelu buduća Opozicija - pritom po mogućstvu ujedinjena bez obzira na eventualne nejasne ideološke razlike - mora da ima Spasioca. Ova neidentifikovana ličnost - pritom visoko dopadljivih estetskih karakteristika i jako izražene harizme - pre svega treba da zadovolji istančan ukus intelektualne elite svih opredeljenja, a posebno po pitanju svoje finansijske, ideološke i svake druge bezgrešnosti. U okviru njegovih supermoći podrazumeva se i sposobnost kretanja kroz vreme, a zbog izbavljenja iz Devedesetih. Poznavanje ekonomije nije potrebno, jer to nije dovoljno fensi.

Opozicija koja zadovoljava ove kriterijume svoje prijave na konkurs treba da pošalje uz potpisanu i pečatiranu izjavu da će učestvovati na izborima bez obzira na eventualnu veliku neravnopravnost u odnosu na konkurente, kao i da će sistem organizacije države, ekonomije i svega zamislivog ostati isti u slučaju eventualne promene vlasti. Nesklonost ka uličnim i svim ostalim javnim protestima, kao i sklonost ka ostajanju ispod cenzusa povećava broj bodova pri izboru na konkursu.

Prijave poslati po mogućstvu pre narednih vanrednih izbora.

Mada ni posle nije prerano.