Stanovnici Beograda, Sevojna, Bora i Aranđelovca,

Preporučuje se da, u skladu sa izbornim zakonodavstvom, svoj pogled odmah preusmerite sa ovog teksta, jer samo podsećanje na to šta je autor narednih redova u prethodnim nedeljama, mesecima i godinama na ovom mestu pisao može uticati na vašu slobodnu biračku volju i samim tim poremetiti izbornu tišinu.

Ne preporučuje se nastavak čitanja ovog teksta i zbog toga što svako neprecizno ili zlonamerno tumačenje njegovih određenih delova može dovesti u neravnopravan položaj neke liste u odnosu na druge liste. To se posebno odnosi na čitanje između redova, a kome je određeni broj čitalaca i te kako sklon.

Čitanje ovog novinskog sadržaja ne preporučuje se glasački sposobnim građanima gore navedenih gradova i iz razloga što je moguće da se nepoznati broj apstinenata za vreme ili nakon konzumiranja ovog teksta predomisli i ipak krene na izbore, a sa idejom da na taj način doprinese ili smeni ili opstanku sadašnjih vlasti u lokalnim samoupravama. Kao i da, takođe, dovede opoziciju na vlast ili je ostavi tamo gde već jeste, a pod uslovom da se u određenim slučajevima uopšte radi o opoziciji.

Nepreporučeno čitanje ovog teksta može dovesti u sumnju i nedoumicu - pa čak i u preumljenje - nepoznatog broja takozvanih belih listića, a po pitanju već ranije donete odluke da na glasački listić ne upišu ništa ili da putem svog likovno viđenja muškog polnog organa glasački listić učine nevažećim, a na način kako to preciznije predviđaju najnoviji pozitivni propisi u ovoj oblasti.

U slučaju da dođe do nepoštovanja do sada izrečenih preporuka, ne preporučuje se citiranje ili prepričavanje stavova iznetih u ovom tekstu drugim licima, sem onim licima koja ne žive na teritoriji Beograda, Sevojna, Bora i Aranđelovca, kao i licima starosne dobi ispod 18 godina. Takođe, nije preporučeno čitati ovaj tekst naglas u prisustvu onih lica koja su svojim mestom stanovanja obuhvaćena pravilima izborne tišine, bilo da je to prisustvo fizičko ili je prisustvo omogućeno uz pomoć sredstava interpersonalne komunikacije, pre svega onim obuhvaćenim zakonima koji regulišu terestrijalnu i neinternetsku komunikaciju (telefon, toki-voki, interfon).

Nepreporučeno širenje sadržaja ovog teksta u lokalnim samoupravama koje imaju izbore odnosi se i na svaku vrstu fizičkog umnožavanja: fotokopiranje, prepisivanje i štampanje, te na svaku vrstu distribucije koja se po fizičkom umnožavanju može preduzeti. Unošenje ovog teksta, u bilo kom fizičkom obliku, na teritoriji u prečniku manjem od 50 metara od glasačkog mesta smatra se posebno nepreporučenim, a u slučaju da se na tu teritoriju unose novine koje ovaj tekst sadrže, preporučuje se fizičko odstranjivanje teksta putem cepanja ili spaljivanja stranice na kojoj se tekst nalazi. Tekst se, takođe, na glasačko mesto ne može uneti tako što je slikan mobilnim telefonom.

Ukoliko bude prekršena svaka ili bilo koja od gore navedenih preporuka, saglašavanje sa tekstom, kao i hvaljenje teksta u celini (kao i u bilo kojim delovima) od strane pripadnika bilo koje liste ne može se tumačiti ideološkom ili političkom bliskošću autora teksta ili uredništva sa imaocem prethodno navedenih stavova o tekstu. Isto to se odnosi i na posedovanje suprotnih stavova od strane čitalaca, to jest ni autor ni uredništvo se ne mogu na osnovu neslaganja čitalaca smatrati ideološkim ili političkim protivnicima predmetnih osoba.

Nepoštovanje preporuka iznetih u ovom tekstu ne može se smatrati odlučujućim ni u slučaju da liste koje učestvuju na ovim izborima iz bilo kojih razloga uzmu više ili manje glasova no što smatraju da je potrebno, pređu ili ne pređu cenzus, te ni u slučajevima kada se rezultati liste ne slažu sa projekcijama istraživačkih agencija ili sportskih kladionica koje su iz volšebnih razloga postale političke. Tekst, takođe, ni na koji način ne utiče na preraspodelu odbornika po Dontovom sistemu.

U skladu sa svim do sada iznetim preporukama, građani koji ne žive na teritoriji Beograda, Sevojna, Bora i Aranđelovca mogu nastaviti sa čitanjem ovog teksta. Za koga, doduše ni nema mesta, a zbog velike količine preporuka. Ali to je tema za neki drugi tekst, koji će biti u celini objavljen kada prođe izborna tišina.

Što danas, konkretno, nije slučaj.