Šta se dogodilo sa Krajinom i izbeglicama, Đakomo Skoti, u svom dnevniku, na stranicama koje slede, na osnovu izveštaja misije OUN u Hrvatskoj, hronološkim redom iznosi dokumenta o zločinima hrvatske vojske.

10. avgust

Na putu Knin - Drniš 40 kuća je u plamenu. Gore i polja žita. Hrvatski vojnici kruže područjem u dva kamiona sa kantama benzina i sekirama. U Drnišu gori veliki broj kuća.

U Srbu hrvatska policija pljačka kuće.

U Oklaju mnogobrojne grupe hrvatskih i bosansko-hrvatskih vojnika zauzete su pljačkanjem gradića; veliki deo kuća gori.

U Kninu je jedna kolona hrvatske vojske prošla ispred sedišta OUN ispaljujući rafale iz automatskog oružja; jedan rafal je pogodio unutrašnjost logora kanadskog bataljona.

U Kninu hrvatski vojnici, pošto su skinuli tablice sa svih automobila koje su zatekli napuštene po ulicama, prisvojili su ih i krstare u njima. Sve prodavnice su opljačkane.

10-11. avgust

U toku noći zapaljene su kuće u selima Lunići, Ružići, Đitići, Kući, Krikići, Treskavica, Civljane i u gradiću Donji Lapac.

11. avgust

U Glini su opljačkane prodavnice. U Gračacu je pronađena žena od oko 80 godina na izdisaju. Pre dva dana ustreljena je iz puške sa male udaljenosti: jedan metak joj je prošao kroz desni obraz a drugi se spljoštio na lobanji ne probivši je. Pomoć joj je pružila indonežanska medicinska ekipa.

Dva sela, smeštena na raskršću Plaški - Otočac, opljačkana su i velikim delom razorena. Po zidovima kuća ostavili su svoju vizitkartu (natpise i simbole) vojnici prve brigade “Tigrovi” i sto devetnaeste brigade hrvatske vojske.

Nove kuće su u plamenu u Kninu, Benkovcu i Rašteviću.

U Donjem Lapcu hrvatski vojnici pretražuju i pljačkaju kuće. Razoreno je 60 odsto grada. Kuće koje su pošteđene zaposeli su oficiri hrvatske vojske i vojne policije.

12. avgust

U Cetini, hrvatski vojnici naoružani puškama i sekirama idu od kuće do kuće i podmeću vatru. Jedan vojni posmatrač OUN uhapšen je i zadržan dva sata u policijskoj stanici u Vrlici.

U Deringaju (84 km od Knina) primećeno je 15 požara.

U Kninu, u jednoj kući, ubijena su iz puške dva muškarca, od 65 i 90 godina. To se dogodilo pre sedam dana kada su hrvatski vojnici ušli u kuću i počeli da je pljačkaju.

U okolini Šibenika nekoliko kuća i dalje je u plamenu.

U blizini Donjeg Lapca, vojni posmatrači OUN čuju rafal iz pravca sela Neteka, kuda se, pre 10 minuta, uputilo nekoliko hrvatskih vojnika. Kada su stigli na mesto, posmatrači zatiču leš mladića od 25-30 godina, u civilnom odelu, pogođenog na više mesta po telu, od nogu do potiljka.

13. avgust

Vojnici petog bosanskohercegovačkog armijskog korpusa, i civili, viđeni su kako pljačkaju mesto Ostojići u kotaru Gline. Opljačkane stvari se prevoze u Bosnu kamionima i kolicima.

Između Gline i Zirovca primećuju se pljačke velikih razmera; uništavaju se kamioni, traktori i automobili koje su Srbi napustili. Mnoge kuće su u plamenu.

U Vrginmostu zapaljeno je pet kuća.

U dolini Benkovca diže se deset stubova dima. Stižu vesti o novom paljenju kuća u Kistanjama i okolini. U Donjem Lapcu 60 odsto kuća je razoreno.

14. avgust

Patrole vojnih posmatrača OUN zatiču u Kistanjama nekoliko civila koji podmeću požare po kućama. Operativne ekipe za ljudska prava javljaju da su gradići Kistanje, Đevrske i Otrić potpuno obavijeni plamenom: najmanje 200 kuća gori na ovom prostoru. U Kistanjama plamen je progutao 90 odsto kuća. Kistanje, posle podne: hrvatske civilne vlasti, sa katastarskim mapama u rukama, označavaju neke kuće koje su još čitave. Tri sata kasnije i ove kuće su u plamenu.

UBILI I PSETANCE Komanda hrvatske vojske, 16. avgusta optužuje posmatrače OUN i jednu ekipu filmskih snimatelja da su podmetnuli vatru u jednu kuću u Jovićima. Televizijska ekipa WTN, akreditovana kod mirovnih snaga OUN u Hrvatskoj, pokušala je, u stvari, da snimi kuću u plamenu; sedmorica hrvatskih vojnika uhapsila su snimatelje, zaplenili video-kasete, ukrali hiljadu nemačkih maraka i ubili psetance, maskotu televizijske ekipe. Ovo se dogodilo u blizini Drniša.

U M. Poličniku, dva traktora vuku isto toliko prikolica natovarenih opljačkanim stvarima. Idu u pravcu Benkovca.

Operativne ekipe za ljudska prava (HRAT) obaveštavaju iz Donjeg Lapca: viđeni su hrvatski policajci i vojnici kako stoje oko tela jednog muškarca u civilnoj odeći. Čovek je usmrćen metkom u potiljak.

15. avgust

U Dvoru je najveći deo kuća spaljen ili na drugi način razoren.

U Gračacu civilna policija OUN otkriva sveže iskopane jame na groblju okrenutom ka Velebitu. Izbrojane su 22 jame, svaka duboka 50, široka 80 i duga 200 centimetara.

16. avgust

U Gračacu, dok policajci UNCIPOL-a vrše inspekciju pravoslavnog groblja, na njih ispaljuju pet puščanih hitaca iz pravca Velebita.

U Kožlovcu je viđena velika patrola hrvatskih vojnika, koja je, kružeći kroz mesto u civilnom kamionu, pljačkala kuće.

U Žagroviću su nađena tela četvorice muškaraca, čija smrt je nastupila pre nedelju dana, na sebi su imali samo gaćice i majice. Ubijeni su metkom u potiljak.

17. avgust

U Tušiloviću su zapaljene dve kuće. Na celom području Slunja pljačkaju kuće. U centru Slunja grupe vojnika podmeću požare po kućama.

Sa osmatračkog punkta ukrajinskog bataljona javljaju: jedan vojnik takozvane Republike Srpske ubijen je iz puške, njegovo telo je poliveno benzinom i zapaljeno.

Golubić: 20 kuća u plamenu; druge dve u Rudopolju, isto toliko u Kolarni.

U Kninu, u centru grada, na 200 metara od novog sedišta vojnih posmatrača OUN, podmetnut je požar u jednu kuću.

18. avgust

Vojni posmatrači OUN javljaju: kuća u plamenu u Korenici, 10 u Velikoj Popini. U ovom poslednjem mestu palikuće deluju u prisustvu vojnika koji, po dolasku džipa sa posmatračima, oštećuju džip udarcima kundaka.

U Bribirskoj Glavi trojica hrvatskih vojnika zatečeni su kako pljačkaju kuće. Posle toga podmeću vatru u pet stanova.

U selu Morpolača, u okolini Šibenika, posmatrači su izbrojali 21 kuću koje su nedavno uništene u požaru. Na istom području, u selu Žažviću, izbrojali su 20 kuća koje su nedavno spaljene.

19. avgust

Vojni posmatrači OUN uspevaju u toku dana da stignu do mesta Kaldrma, Kistanje, Vakani, Široka Kula, Serdari i Stenjajica i da zabeleže sledeće: celo selo Kaldrma je uništeno požarom, osim jedne kuće ispred koje su viđena četiri policajca i jedan civil. Jedan sat kasnije i ta jedina kuća je zapaljena.

U Stenjajici su viđeni vojnici kako provaljuju u kuće. Jedan od njih je ubacio bombu u jedan stan.

Između Topuskog i Grabovca osam kuća je nedavno zapaljeno.

20. avgust

Dve kuće su zapaljene u Srbu i osam u Suknovcu. Celo selo Bobodol, pedesetak kuća, obavijeno je plamenom.

Kuće u plamenu i u Čupićima, u Palanki, Bibićima, Ceniću, Potkosi i Manovcu. Ovde je viđeno osam vojnika, koji su stigli kamionom, kako idu po kućama. U Ceniću je opljačkana stoka a iz kuća su odneti kućni električni aparati i drugi uređaji, pod nadzorom policije. U Potkonju četiri vojnika opljačkali su kuće koje se nalaze neposredno iza sedišta vojnih posmatrača OUN.

21. avgust

Vojni posmatrači OUN na sektoru sever Krajine konstatuju da je u Roknici, gde nije bilo borbi, 90 odsto kuća, štala i senika zapaljeno.

Na sektoru jug, devet kuća zapaljeno je danas u Brtonja Zagradini, Gornjem Miranju, Orci, Proviću, Kožlovcu, Benkovcu i Karin Slanom...

Ispravka

U prvom nastavku feljtona "Operacije oluja" omaškom je objavljeno da je novinar i publicista glavni urednik izdavačke kuće "Obzor". Savo Dautović bio je glavni urednik kuće "Otkrovenje". Izvinjavamo se čitaocima i porodici Dautović.