Становници Београда, Севојна, Бора и Аранђеловца,

Препоручује се да, у складу са изборним законодавством, свој поглед одмах преусмерите са овог текста, јер само подсећање на то шта је аутор наредних редова у претходним недељама, месецима и годинама на овом месту писао може утицати на вашу слободну бирачку вољу и самим тим пореметити изборну тишину.

Не препоручује се наставак читања овог текста и због тога што свако непрецизно или злонамерно тумачење његових одређених делова може довести у неравноправан положај неке листе у односу на друге листе. То се посебно односи на читање између редова, а коме је одређени број читалаца и те како склон.

Читање овог новинског садржаја не препоручује се гласачки способним грађанима горе наведених градова и из разлога што је могуће да се непознати број апстинената за време или након конзумирања овог текста предомисли и ипак крене на изборе, а са идејом да на тај начин допринесе или смени или опстанку садашњих власти у локалним самоуправама. Као и да, такође, доведе опозицију на власт или је остави тамо где већ јесте, а под условом да се у одређеним случајевима уопште ради о опозицији.

Непрепоручено читање овог текста може довести у сумњу и недоумицу - па чак и у преумљење - непознатог броја такозваних белих листића, а по питању већ раније донете одлуке да на гласачки листић не упишу ништа или да путем свог ликовно виђења мушког полног органа гласачки листић учине неважећим, а на начин како то прецизније предвиђају најновији позитивни прописи у овој области.

У случају да дође до непоштовања до сада изречених препорука, не препоручује се цитирање или препричавање ставова изнетих у овом тексту другим лицима, сем оним лицима која не живе на територији Београда, Севојна, Бора и Аранђеловца, као и лицима старосне доби испод 18 година. Такође, није препоручено читати овај текст наглас у присуству оних лица која су својим местом становања обухваћена правилима изборне тишине, било да је то присуство физичко или је присуство омогућено уз помоћ средстава интерперсоналне комуникације, пре свега оним обухваћеним законима који регулишу терестријалну и неинтернетску комуникацију (телефон, токи-воки, интерфон).

Непрепоручено ширење садржаја овог текста у локалним самоуправама које имају изборе односи се и на сваку врсту физичког умножавања: фотокопирање, преписивање и штампање, те на сваку врсту дистрибуције која се по физичком умножавању може предузети. Уношење овог текста, у било ком физичком облику, на територији у пречнику мањем од 50 метара од гласачког места сматра се посебно непрепорученим, а у случају да се на ту територију уносе новине које овај текст садрже, препоручује се физичко одстрањивање текста путем цепања или спаљивања странице на којој се текст налази. Текст се, такође, на гласачко место не може унети тако што је сликан мобилним телефоном.

Уколико буде прекршена свака или било која од горе наведених препорука, саглашавање са текстом, као и хваљење текста у целини (као и у било којим деловима) од стране припадника било које листе не може се тумачити идеолошком или политичком блискошћу аутора текста или уредништва са имаоцем претходно наведених ставова о тексту. Исто то се односи и на поседовање супротних ставова од стране читалаца, то јест ни аутор ни уредништво се не могу на основу неслагања читалаца сматрати идеолошким или политичким противницима предметних особа.

Непоштовање препорука изнетих у овом тексту не може се сматрати одлучујућим ни у случају да листе које учествују на овим изборима из било којих разлога узму више или мање гласова но што сматрају да је потребно, пређу или не пређу цензус, те ни у случајевима када се резултати листе не слажу са пројекцијама истраживачких агенција или спортских кладионица које су из волшебних разлога постале политичке. Текст, такође, ни на који начин не утиче на прерасподелу одборника по Донтовом систему.

У складу са свим до сада изнетим препорукама, грађани који не живе на територији Београда, Севојна, Бора и Аранђеловца могу наставити са читањем овог текста. За кога, додуше ни нема места, а због велике количине препорука. Али то је тема за неки други текст, који ће бити у целини објављен када прође изборна тишина.

Што данас, конкретно, није случај.