Многи људи сматрају да није добро деци тумачити натални хороскоп. Разлози за ове ставове су многобројни, али се углавном заснивају на претпоставци да се астрологија бави прорицањем будућности. Права употребна вредност лежи управо у сагледавању физичких и менталних капацитета датих рођењем, па пажљивом анализом хороскопа малишана може се утврдити тип личности и начин најповољнијег стила васпитања. У хороскопу детета посматрамо, на првом месту, планете које представљају родитеље, оца Сунце и мајку Месец. У дечјем хороскопу те две планете су, уз Меркура, најважније јер имају најјаче дејство чије ће ефекте, касније одрасла особа, осећати до краја живота.

Осим Сунца и Месеца, важно је растумачити дејство Меркура и Марса. Меркур описује интелектуални капацитет, док по положају Марса можемо да сагледамо виталност и физичку енергију која је у раном детињству најизраженија.

У последње време се много пише о, такозваној индиго и кристалној деци. По неким тумачењима, то су деца модерног доба која у живот стижу са посебним задатком, а то је промена колективног несвесног и преузимање вођства у савременом свету. Индиго деца су, већим делом, већ постали родитељи, па у ланцу они постају вође новој генерацији, кристалној деци. Немају сва новорођена деца тај специјални задатак, али, осим што су препознатљива по карактеристичним особинама које их прате од рођења, и астролошки је лако увидети одступање од уобичајених образаца. То је најчешће наглашено посебним положајем Сунца и Месеца, што им даје карактеристичне очи, израз у погледу, а то се примећује од самог рођења. Други показатељ је наглашен положај Меркура, који у добрим аспектима са неком од подстицајних планета, као што је, на пример, Уран, указује на натпросечну интелигенцију која није конвенционална, што значи да је детету потребан посебан приступ и начин васпитања како га неискоришћени вишак интуиције и интелигенције не би унесрећио.

Сведоци смо глобализације која се увукла и у модеран приступ васпитања детета. Све више се генерализују ставови, а у потпуности се занемарује да је сваки човек за себе индивидуа и да у раном детињству, свако понаособ, захтева специјални приступ. Такозвана индиго и кристална деца, уколико не добију адекватну подршку и васпитање, постају жртве сурове околине, која њихову посебност тумаче као мањкавост. У процени типа детета, астролошка анализа наталног хороскопа је непроцењиво корисна.


Индиго и кристална деца од рођења имају карактеристичну харизму и специфичан израз у очима. Напредују убрзано, живахни су и немирни због чега их у средини могу оптужити да су хиперактивни. Немају добру пажњу и најчешће су, наизглед, одсутни. Они могу телепатски да комуницирају, па уколико родитељ зна какво дете има, уз одређене вежбе, тај дар може бити од пресудног значаја у савладавању и каналисању специјалне енергије којом је њихово дете обогаћено.