ИЗГЛЕДА да је недоумица зашто жене живе дуже, упркос животним оптерећењима кроз која пролазе, коначно разрешена захваљујући јапанским истраживачима. Претпостављајући да су одговори у генетици, они су то у лабораторијским условима покушали и да докажу. Успели су да издвоје посебан ген заступљен код оба пола, али активан само код мушкараца.

Реч је о гену Rasgrf1 - он је одговоран за снажнију телесну грађу мушкараца и омогућава им да буду доминантан пол. Али то веће и снажније тело постоји науштрб животног века. Ген од оца наслеђују оба пола, а с обзиром на то да се активира само код мушкараца, на њих и делује аутодеструктивно. Излаже их суштински већем стресу у односу на припаднице нежнијег пола, па је епилог дужи живот жене а краћи мушкарца, тврде јапански научници.