ГРАДСКО веће Новог Сада је утврдило предлог ребаланса овогодишњег буџета локалне самоуправе по којем укупни приходи и примања, са неутрошеним средствима из претходних година, премашују износ од 30,14 милијарди динара. То је за око 706,5 милиона више од досадашњег обима новосадске касе.

Поновно уравнотежење буџета је, како је наведено у предложеним изменама и допунама Одлуке, неопходно због одређених додатних прихода из ЕУ или са других нивоа власти, као и ради реализовања појединих расхода.

Кључни разлог за измену важеће Одлуке о буџету града су првенствено недавне измене закона којима је предвиђено повећање плата у јавном сектору, почев од исплата за новембар.

- Буџетски расходи за запослене су повећани за 4,3 одсто или за 173,9 милиона динара, па сада износе мало више од 4,23 милијарде динара - прецизирао је предлагач одлуке, уз напомену да то повећање може да проузрокује раст свих група расхода.

Предложено је повећање укупне масе средстава за плате, али и повећање броја запослених, за шта је претходно прибављена сагласност надлежних министарстава...


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Нова стаза до Врдничке куле


Када је реч о приходној страни, измене су неминовне због прилива очекиване финансијске помоћи из Европске уније, кроз различите програме и пројекте, попут донација у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица, или донација међународних организација које очекује Културни центар Новог Сада.

Градски буџет се увећава и за одређене износе од других нивоа власти, односно трансферна средства из републичког и покрајинског буџета. Та средства очекују и индиректни буџетски корисници, попут Градске библиотеке, КЦНС и друге установе културе чији је оснивач локална самоуправа.


ЗАРАДЕ

ИЗМЕНАМА Закона о буџету, зараде запослених код свих буџетских корисника ће од новембра бити увећане - запосленима у органима локалне самоуправе за осам, у предшколским установама за девет, а у установама културе за десет одсто.


ЗАПОСЛЕНИ

СХОДНО закључку Градског већа, број запослених код корисника буџета не може да буде већи од 3.871, односно 3.271 на неодређено и 600 на одређено време.