ЈВП "Воде Војводине" окончало је ревитализацију 11,6 километара Великог бачког канала од Малог Стапара до Сомбора. Радовима, који су коштали 109 милиона динара, пропусна моћ канала готово је удвостручена, односно, повећана са 18 на 35 кубних метара у секунди. У "Водама Војводине" истичу да је то део шире стратегије снабдевања Бачке водом из Дунава код Бездана, што ће допринети развоју регионалних подсистема за наводњавање, који захватају воду из ВБК. Сврха радова је и ефикасно одводњавање пољопривредног земљишта у време одбране од унутрашњих вода. Уз то, деоница канала је уређена за рекреацију, шетњу и спортски риболов.

Прочитајте још: "ИЗЛЕЧЕЊЕ" ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА: Третман муља зеолитом?

Посао је обављен комбинацијом више грађевинских машина - багера, булдожера и камиона. Из канала је извађено 155.000 кубних метара муља. Потом је уређена обала, изграђени су цевасти пропусти на уливима мелиорационих канала и направљена нова радно-инспекциона зона ископавањем око 153.000 кубних метара и насипањем 21.000 кубика земље.

За извођење радова били су ангажовани ВД "Западна Бачка" из Сомбора и ПТП "Дубрава" из Бајмока.

НАСТАВАК УРЕЂЕЊА

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА водотока од Малог Стапара до Сомбора, саопштено је из "Вода Војводине", представља наставак уређења ВБК, започетог пре четири године. Од 2014. до 2017. од Врбаса (кроз Кулу, Црвенку и Сивац) до Малог Стапара ВБК је потпуно реконструисан, извлачењем 300.000 кубних метара муља и уређењем обала.