УКОЛИКО одборници локалног парламента усвоје предлог Градског већа, Краљевчани који у својим зградама не изаберу управника волонтера, принудном, односно професионалном управнику којег ће поставити овдашње ЈП "Градско стамбено" ће месечно ће плаћати од 250 до 350 динара по стану - у зависности од броја стамбених и пословних јединица у згради.

Прочитајте још: КОНТРОЛА ЗГРАДА КОЈЕ НИСУ ИЗАБРАЛЕ УПРАВНИКА: Казне кочи бирократија

За трошкове текућег одржавања заједничких делова зграде, станари ће месечно у заједничку касу издвајати по 270 у зградама без лифта, а у онима са лифтом по 350 динара.

- Ово је минималан износ потребан за то да ходници не би изгледали као да су ничији. Верујем да то неће бити велики намет, с обзиром на то да грађани улажући у инвестиционо и текуће одржавање повећавају вредност својих некретнина - каже градоначелник Краљева др Предраг Терзић.

Прочитајте још: Професионално управљање зградама још без ценовника

Процедура налаже да, пре постављања принудног управника, Комунална инспекција несложним станарима наложи да сами изаберу ко ће управљати зградом, што је фактичи нови рок за усаглашавање.