ПАРАЋИН - Око 400 људи у Улици Станоја Главаша више неће бити "заробљено" на крају своје саобраћајнице, већ ће добити излаз на Улицу 27. марта. Коначно су, наиме, имовински односи са комшијом у чију је ограду улица "ударала" добили епилог проглашењем јавног интереса и експропријацијом, па је и Министарство финансија донело решење којим се, на захтев Општинског јавног правобранилаштва, дозвољава предаја непокретности у посед.

Крајем новембра је, тако, срушен део ограде са парцеле која је сада општинска, а била је у власништву породице чији чланови нису желели да се са комшијама договоре о уступању дела свог плаца. По имену тог суседа, Параћинци су ту ограду назвали Ивин зид - упоређујући га са оним знатно чувенијим, Берлинским...

- Он је одолевао рушењу дуже него онај између две немачке државе. Штавише, зид у Берлину је подигнут 1961, баш оне године у којој је ондашња параћинска власт обавила национализацију делова парцела у овом крају, управо због отварања Улице Станоја Главаша. Постоји, тако, и документ којим се 28 породица још тада одрекло више ари својих дворишта ради заједничког интереса, осим комшија са којима је имовински проблем решен тек сада - објашњава Бранислав Димитријевић.

Подсетимо, "заробљени" људи из ове улице су пре три године писали петицију општини - тражећи да им се омогући прилаз кућама - после чега је локална самоуправа, због краха преговора са власницима Ивиног зида, покренула поступак за проглашење јавног интереса и експропријацију.