УЖИЦЕ - Министарство пољопривреде је поништило конкурс којим је рибарско подручје "Западна Морава" на 10 година било уступљено предузећу "Балкан еко-тим" из Пријепоља. Реакција надлежних је уследила после приговора Заједнице организација рекреативних и спортских риболоваца "Западна Морава и Дрина" - која окупља око 3.500 заљубљеника у воде - о томе да се заштита рибљег фонда, те река и језера мора обављати без остваривања профита, а приватним фирмама је управо зарада приоритет.

- Исправно смо указивали на низ нерегуларности. Бодовна листа за критеријуме одређене законом је накнадно утврђена, и до окончања поступка нам је остала непозната, иако смо такође учествовали и накнадно сазнали да испуњавамо више критеријума. Иначе, приватна фирма је понудила да порибљавање обавља само у изузетним ситуацијама, повећање фонда је планирала да ради искључиво кроз природни мрест, и то врстама које у овим водама практично не постоје. Иста фирма је с неправноснажним решењем, само као кандидат на конкурсу, недавно нудила риболовачке дозволе за 2016, за територије општина Горњи Милановац, Чачак, Пожега, Лучани, Гуча, Ивањица, Ариље, Косјерић, Ужице, Златибор, Чајетина, Нова Варош, Сјеница, Прибој и Пријепоље - каже Никола Јовичић, члан Управног одбора Заједницеорганизација рекреативних и спортских риболоваца "Западна Морава и Дрина", напомињући да, док Министарство не распише нови конкурс, риболовци могу користити дозволе од лане.