Хрватска влада доделиће средства за финансирање осигурање за штету насталу од налета возила на дивљач у 2019. години.

Одлуком, коју је хрватска влада јуче донела, предвиђено да се са Хрватским ловацким савезом склопи уговор о додели 20 милијуна куна (2,7 милиона евра), преноси портал Дневно.хр.

Законом о ловству прописана је одговорност лововласника за штету коју учини дивљач, ако су оштећени предузели одговарајуће мере ради спречавања штета од дивљаци.

Штете од налета дивљачи у саобраћају су у значајном порасту, јер се станиште за дивљач мења под утицајем људи, а осигуравајућа друштва одређују високе премије осигурања, па су тако ловоовласници, односно ловачка друштва доведена пред поступак ликвидације и одустајања од закупа права лова.

Кроз јединствену полису осигурања за штету насталу од налета возила на дивљач за подручје целе Хрватске смањиће и оптерећење правосудног система узроковано великим бројем судских поступака око утврдивања штете.

Досадашњом неуједначеном судском праксом и дуготрајним неизвесним поступцима, лововласници су доведени у незавидни положај, суоцени с високим одштетама и затезним каматама, а оштећеници са немогуцношћу наплате штете.

Повећањем броја возила на путевима и убрзаним развојем мреже саобраћајница, штете од налета дивљачи на возила су све чешће и веће, а људски утицај на околину због интензивне пољопривредне производње мења и смањује природна станишта дивљаци. Дивљач у потрази за храном и склоништем све чешће прилази рубним урбаним подручјима и појављују се на путевима гђе изазивају саобраћајне незгоде.

"Кроз ову јединствену полису осигурања коју финансирамо са 20 милиона куна помажемо лововласницима на начин да уместо плаћања штета улажу у унапређење ловне привреде и заштиту дивљачи на подручју целе Хрватске", рекла је министарка Марија Вучковић након јучерашње седнице владе.