ПЉЕВЉА - Апелациони суд Црне Горе одбио је жалбу Општине Пљевља као неосновану и потврдио пресуду Привредног суда, којом се Електропривреда Црне Горе ослобађа плаћања накнаде за грађевинско земљиште и комунално опремање земљишта за депонију пепела и шљаке „Маљевац“, у износу од 25 милиона еура.


Општина Пљевља је 2013. године поднела тужбу против Електропривреде Црне Горе(ЕПЦГ) јер је иста имала привремену дозволу за депонију пепела и шљаке за потребе Термоелектране. Како Електропривреда није имала потребну дозволу, већ се радило о привременој дозволи, локална управа је затражила наплату штете у износу од 25 милиона еура.


Првобитно је током судског поступка првостепена пресуда обавезала Електропривреду да исплати накнаду од два милиона еура. На такву пресуду жалбу је поднела Електропривреда али и пљеваљска локална управа. Док је ЕПЦГ веровали да је таква пресуда неоснована а други да се ради о изузетно малом новчаном износу. Привреди суда је пресудом из јуна прошле године захтев пљеваљске локалне управе да се наплати штета у износу од 25 милиона у потпуности одбацио као неоснован. Пљеваљска локална управа је уложила жалбу Апелационом суду али је тај суд жалбу одбацио као неосновану и потврдио пресуду Привредног суда.


РЕВИЗИЈА ПОСТУПКА Након што је Апелациони суд одбио жалбу Општине Пљевља као неосновану, пљеваљска локална управа је затражила ревизија судског поступка код Врховног суд Црне Горе.- Код наведеног, без основа су жалбени наводи да тужени првог реда не поседује ваљану документацију за депонију шљаке и пепела "Маљевац", прописану важећим Законом о уређењу и изградњи објеката, као ни Законом о изградњи објеката из 2000. године, односно ни по једном пропису који је био у примени од почетка изградње наведеног објекта, јер је то у супротности са стањем у списма предмета, проведеним доказима и чињеницама утврђеним на основу тих доказа. У вези са тим, без значаја су жалбени наводи да тужбени захтев у овом спору представља накнаду за грађевинско земљиште за изградњу – комунално опремање, по Одлуци о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта, те позивање жалиоца на законске прописе и друге прописе, којима се то регулише-наводи се у пресуди Апелационог суда и додаје да тужени првог реда нема закључен уговор у том правцу, који би био основ за исплату накнаде, а по Уговору о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта од 29.05.2013. године, који је закључен између тужиоца и туженог првог реда и којим је регулисан обрачун накнаде за комунално опремање, који обухвата реконструкцију постојећег објекта бране, тужени првог реда је у потпуности исплатио накнаду.


ПРОЧИТАЈТЕ И:  Пљевља: Отпад надомак центра града


-Самим тим, тужилац није доказао постојање одговорности туженог за накнаду штете у висини накнаде за комунално опремање, за спорни период, сходно Одлуци о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта , као ни да постоји одговорност туженог другог реда за незаконит рад његових органа (пропуштање предузимања одговарајућих радњи), наводи се у пресуди Апелационог суда.


Након одбијања жалбе Општина Пљевља је обавезана да плати судске трошкове

у износу од 39 хиљада еура.


Према информацијама из локалне управе судсјки трошкови су већ наплаћени преко јавног извршитеља.


Подсећања ради пљеваљска локална управа треба Електропривреди да исплати око два ипо милиона еура дуга за наплаћену еколошку накнаду из 2008. године.


Општина је од ЕПЦГ тада донела општинску одлуку о наплати еколошке накнаде од загађивача. Међутим, Уставни суд је ту одлуку оценио као незакониту и исту ставио ван снаге. Док се чекала одлука Уставног суда пљеваљска локална управа је успела да наплати два ипо милиона еура. Општина Пљевља се надала да ће од Електропривреде добити могућност да наплате потраживање за Маљевац, а потом би се извршило поравнање дуговања.


Сада, након што је жалба одбијена биће интересантно на који ће начин Електропривреда тражити наплату свог потраживања два и по милиона еура, али и како ће Општина Пљевља поменути износ платити.