ПРОСЕЧНА зарада у јуну у Црној Гори, без пореза и доприноса, према подацима Монстата, износила је 516 евра, што је 0,6 одсто више у односу на мај.

Просечна нето зарада у јуну је у односу на исти месец прошле године порасла за један одсто, док је просечна бруто зарада у јуну износила 775 евра.

- Ако се има у виду да су потрошачке цене у јуну у односу на мај пале 0,7 одсто, произлази да су реалне нето зараде у истом периоду порасле 1,3 одсто - наведено је у саопштењу из Монстата.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: За Подгорицу Срби "не постоје"!

Просечне зараде без пореза и доприноса у јуну су у односу на мај порасле у секторима државна управа и одбрана 4,9 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство 4,1 одсто, образовање 3,4 одсто, административне и помоћне услужне делатности 2,3 одсто, грађевинарство 1,6 одсто, као и стручне, научне и техничке делатности 1,5 одсто.

Зараде су порасле и у секторима финансијске делатности осигурања 1,4 одсто, снабдевање водом, управљање отпадом 1,3 одсто, здравствена и социјална заштита 0,9 одсто, вађење руда и камена 0,8 одсто и остале услужне делатности 0,4 одсто.

Пад је забележен у секторима информисање и комуникације 7,8 одсто, услуге смештаја и исхране 4,2 одсто, снабдевање електричном енергијом четири одсто, саобраћај и складиштење 3,4 одсто, прерађивачка индустрија два одсто, пословање са некретнинама 1,3 одсто, уметност, забава и рекреација 0,5 одсто и трговина на велико и мало 0,5 одсто.