САМО 15 дана након што је Влада Црне Горе утврдила измене и допуне закона о зарадама у јавном сектору, којима се продужава забрана запошљавања у државним и локалним органима до краја децембра, извршна власт је донела одлуку о исплати отпремнина у случају споразумног раскида радног односа. Суштина је да запослени има право на отпремнину ако има минимално шест година радног стажа, од чега је последњу годину радио у јавном сектору.

- То је решење које смо урадили са експертским тимом Светске банке, а у циљу проналажења најквалитетнијег решења за усклађеност износа за исплату са годинама радног стажа - саопштили су из Министарства финансија.

Одлука јасно прописује да у случају споразумног прекида радног односа запосленом припада отпремнина у висини до 50 одсто месечне бруто зараде за сваку годину стажа.

- Износ отпремнине не може бити већи од 15 бруто зарада, при чему се као износ за бруто зараду узима просек последње три. Конкретно, максимална отпремнина за 30 и више година стажа била би у просеку 12.000 евра. Или, ако запослени испуњава услов за одлазак у пензију, а фале му две године до 67 година старост, и може остварити право на отпремнину у износу од шест бруто зарада запосленог. Процењује се да би та отпремнина у просеку била око 4.8000 евра - појашњено је из ресорног министарства.

Како се одлука отпремнина ослања на предложене измене и допуне Закона о зарадама у јавном сектору, прецизирано је да запослени који споразумно раскине радни однос, нема право заснивања у јавном сектору пет година од дана исплате отпремнине, односно престанка радног односа.ПРОЧИТАЈТЕ И: Црна Гора упутила захтев за изручење Јована Вукотића- Ограничење се неће односити на запосленог који врати целокупни износ исплаћене отпремнине - конкретизовали су из Министарства финансија.

Додали су да ће до краја овог и наредног месеца спровести анкету како би испитали колико је заинтересованих у јавном сектору за споразумни раскид радног односа.

- Након тога имаћемо јасну слику колико је новца неопходно за примену ове одлуке и колики би то био трошак из буџета - поручили су из министарства.


ИЗ ФОНДА РАДА ЗБОГ СТЕЧАЈА

ВЕЋ годинама Фонд рада исплаћује отпремнине радницима који су због стечаја предузећа проглашени технолошким вишком. Износ отпремнине је 1.926 евра, а на почетку године у тој институцији било је у обради 2.500 предмета, као и 322 захтева за исплату зарада стечајцима, који то право нису остварили код бившег послодавца. Из државне касе за те исплате опредељено је 1.250.000 евра.СТАТИСТИКА

ПРОСЕЧНА бруто зарада у мају била је 770 евра и виша је у односу на април 0,4 одсто. По секторима расле су највише у делатности услуга, смештаја и исхране пет и по процената, а у државној управи и одбрани 0,3, односно образовању 0,2 одсто, те у здравственој и социјалној заштити 1,3 процента, објавио је Монстат.