НОВАЦ који су станари уплаћивали за одржавање стамбених зграда, а био је депонован на јединственом жиро-рачуну пљеваљске Агенције за стамбено-пословни фонд код "Атлас банке" која је завршила у стечају - како је најавио њен директор Енвер Каљић - биће враћен у целокупном износу.

Владислав Бојовић, одборник Демократске народне партије у локалном парламенту, изразио је сумњу у то да ће доћи до обештећења и повраћаја новца грађанима, тим пре што Фонд за заштиту депозита исплаћује рачуне "Атлас банке" у стечају само до износа од 50.000 евра.

- Према подацима које је изнео директор Агенције, код "Атлас банке" је на јединственом рачуну Агенције за стамбено-пословни фонд "заробљено" око 160.000 евра - истакао је Бојовић.

Директор пљеваљске Агенције за стамбено-пословни фонд, међутим, тврди да му је обећана комплетна сума...

Прочитајте још - Много захтева за наплату потраживања Атлас банке

- Процедура враћања новца, у коју смо ушли после отварања стечаја, завршена је и питање је дана када ће средства из Фонда за заштиту депозита бити пребачена на наш рачун код ЦКБ банке - каже Каљић, објашњавајући да су испоштовали сву процедуру коју су тражили стечајна управа "Атлас банке" и Фонд за заштиту депозита.

Владислав Бојовић из Демократске народне партије сматра да се, да је поштован закон из ове области, не би ни дошло у ову ситуацију.

- Акт о томе је донет још 2016, у Агенцији су били обавезни, а имали су и довољно времена да обезбеде такав систем да се средства не уплаћују централно, на јединствени рачун Агенције. Сходно закону, новац је требало уплаћивати на посебне рачуне за сваку зграду, па би ти појединачни износи сигурно били мањи од 50.000 евра - објашњава Бојовић.

Истовремено, и директор Каљић је навео како су у Фонду за заштиту депозита новонасталу ситуацију тумачили као да се ради о 170 "улаза", па су све третирали као посебне случајеве.