ЦРНОГОРСКИ лекари су прошле године одобрили више од 17.000 боловања, при чему је број изгубљених радних дана премашио милион! То је резултат анализе Фонда за здравствено осигурање, додајући да су трошкови по том основу готово шест милиона евра. Због чега расте број оних који узимају боловање, појаснио је Сеад Чиргић, директор ФЗО.

- Послодавци су поднели више захтева за рефундацију накнада за боловања него раније. Разлог је у већој финансијској дисциплини коју спроводи Пореска управа, па послодавци редовније измирују пореске обавезе, односно доприносе, па су стекли право да подносе захтеве за рефундацију. Занимљив је податак да се у структури трошкова боловања, једна трећина односи на боловања одобрена у ранијем периоду, а послодавци су достављали захтеве у 2018.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ХН: Траже исти третман као Будвани

Правници упозоравају да су честе злоупотребе боловања. То показује судска пракса, али и бројни апели послодаваца, оцењује адвокат Соња Жарковић.

- У судовима имамо велики број предмета из области радних односа, а који су проистекли, управо из претпоставке да се ради о злоупотреби боловања - наводи Жарковић.

Ако се сумња да је боловање олако одобрено, комисија Дома здравља може детаљније преиспитати такав случај.

- Оно што дође до Фонда за здравствено осигурање већ је приведено крају и ми немамо другу могућност осим да се одобри рефундација за боловање - појашњава Чиргић.

С друге стране, да би доказао злоупотребу, послодавац мора да предочи ваљане, материјалне доказе, упозорава Жарковић, и наглашава да боловање, односно дијагнозу, али и злоуптребу није лако доказати.

- Често они који су на боловању најчешће нису присутни у свом месту пребивалишта, односно месту где су радно ангажовани. Врло често узимају боловање да би негде пошли, па смо имали и ситуацију да су људи узимали боловање да би ишли на скијање - наводи Жарковић.


РАЗЛОЗИ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА

У АНАЛИЗИ Фонда за здравствено осигурање наводи се, такође, да је током 2018. било око 2.500 трудничких боловања. Одсуства с посла дужег од 12 месеци одобравана су најчешће због тумора, душевних поремећаја и повреда.