МАЛОЛЕТНИЧКА делинквенција у Бару је у порасту. Према подацима Центра за социјални рад, у 2018. години евидентирано је 97 малолетника асоцијалног понашања, док их је у 2017. било 82. Највише је малолетника починилаца прекршајних дела, и то најчешће из Закона о безбедности саобраћаја (вожња аутомобила без возачке дозволе). Регистроване су и крађе, тешке крађе, разбојништва, наводе у Центру за социјални рад.

Стручни тим Центра за социјални рад (психолог, педагог и социјални радник) обавља саветодавне разговоре са починиоцима ових дела, настојећи да им укаже на штетност и консеквенце таквог понашања. Ипак, најважнији су комуникација и добри односи унутар породице, и то пре него што дођу у сукоб са законом.

Прочитајте још - Малолетничка делинквенција: Улазница за мафијашки живот

- Центар за социјални рад је "трећа станица" на којој се зауставља малолетник који је у сукобу са законом - казала је психолог Андријана Раковић. - Први до информација долазе надлежни у Управи полиције, а потом тужилац, који одлучује о томе да ли има елемената кривичног дела, после чега Центар добија обавештење од тужиоца. Наш тим потом даје мишљење о подобности, односно процену личности малолетника. Када су у питању малолетници испод 14 година, који су кривично неодговорни, позивамо их на разговор са родитељима.

Иако правила нема, пракса несумњиво показује да се овакав вид понашања младих, који од раног доба долазе у сукоб са законом, израженије манифестује код деце која потичу из дисфункционалних породица у којима је изостао васпитни утицај родитеља или старатеља.

Психолошкиња Раковић је категорична у тврдњи да ако деца и проводе време у "лошем друштву" ван куће, на шта се неретко позивају родитељи проблематичне деце, то не може у толикој мери да утиче на њихово понашање и доношење погрешних одлука које се косе са законским регулама.

РЕЦИДИВИ ПОЈАВА рецидива је забрињавајућа - прошле године је Центар за социјални рад регистровао 35 малолетника у рецидиву, од којих су њих чак 19 вишеструки рецидиви. Осим најучесталијих - крађа, тешка крађа, разбојништво, евидентирана су и мучења животиња, фалсификовање исправа...

Родитељи у Бару су спремни да сарађују. Ипак, нарочито је тешко када су у питању рецидиви - тада родитељи препознају сопствену немоћ.

- Иако друштво у којем се деца крећу може да има одређену улогу, добра родитељска подршка ће однети победу над лошим утицајима и непримереним изазовима. Важни су поверење, разговор... Не прихватам квалификовање односа између родитеља и детета као другарски однос. Ви свом детету не можете бити друг. Ви сте му родитељ! Треба јасно поставити границе и управљати тим границама. Једино тако сте на правом путу - тврди Раковићева.

ПРОПИСАНЕ ЗАКОНСКЕ МЕРЕ

ЗАКОН о поступању према малолетним лицима прописује мере појачаног надзора, васпитне и институционалне мере.

- Васпитне мере подразумевају судски укор, као и мере посебне обавезе, док мере појачаног надзора подразумевају већу контролу од старатеља или законског заступника, одлазак у дневни боравак одговарајуће установе или организације за васпитање и образовање малолетника. Институционалне мере су упућивање у институције заводског типа, незаводског типа или малолетнички затвор - наводи Раковић. - Институције заводског типа су Центар за децу и младе "Љумовић" и део ЗИКС у Спужу.