БАР - Око 2.500 квадрата земљишта на Мировици, на коме је природни споменик Стара маслина, нашло се на Привредном суду по тужби општине Бар против "Приморке" у стечају. Место које је, по легендама, име добило јер су се ту мириле завађене породице овог краја, по други пут улази у судске анале.

Према подацима у катастру, земљиште је од 1960. својина "Приморке", прехрамбене фабрике која је тада била државно предузеће, док је Стара маслина 1957. стављена под заштиту државе. По сазнањима "Новости", она као културно добро није ушла у стечајну масу "Приморке", али јесте земљиште на коме се налази.

Правни заступник општине Џевад Кацић недавно је поднео тужбу против "Приморке" у стечају. Рекао је да нема овлашћења да даје изјаве за јавност. С друге стране, законски заступник стечајне масе "Приморке" Жарко Остојић каже да се по питању предметног земљишта обратио Влади, и то много пре него што је општина поднела тужбу. Он под знак питања ставља саму тужбу против стечајне масе "Приморке".

- Прошлог априла обратио сам се Влади за доношење решења за експропријацију земљишта површине 2.564 квадрата, по листу непокретности 278 КО Томба. Предметно земљиште је локалитет на коме се налази природно добро Стара маслина, заштићена Законом о заштити културно-историјских споменика и природних добара. Очекујем да Влада размотри и донесе одлуку, јер је очигледан јавни интерес - изјавио је Остојић за "Новости".

Земљишта око Старе маслине је процењено на 65 евра по квадрату, што значи да би у стечајну масу "Приморке" требало да се слије 166.660 евра.