АПЕЛАЦИОНИ суд у Београду преиначио је пресуду Вишег суда у Панчеву којом је Д. Ч. (22), из Банатске Суботице, био осуђен на пет година затвора због обљубе детета, млађег од 14 година, које је за последицу имало трудноћу и ослободио га кривичне одговорности. Као образложење наведено је да он као припадник ромске националности, као што је и девојчица, и због особености које их карактеришу, као и због низа других личних околности, није био дужан и није могао да зна да је његово дело забрањено, како се бранио пред судом.

Из доказа који су изведени током првостепеног суђења утврђено је да су се Д.Ч. и малолетница, која је у то време имала 13 година и десет месеци, у јулу 2017. упознали преко друштвене мреже, да је био код ње и да су ступили у сексуалне односе. Месец дана касније, након прегледа у боници у Вршцу, утврђено је да је девојчица трудна. Суд је такође утврдио и да Д. Ч. и малолетница живе у ванбрачној заједници.

- Полазећи од наведених неспорно утврђених чињеница, Апелациони суд је нашао да се радњама окривљеног стичу сва обележја кривичног дела одређена законом - наводи се у образложењу другостепене одлуке. - Али, имајући на уму ниво образовања, личне прилике, васпитање окривљеног, породичне прилике и окружење у ком се креће и из ког потиче, суд је нашао да он није могао да зна да је ступање у полни однос са особом млађом од 14 година предвиђено као кривично дело. Апелациони суд је нашао да је окривљени, с обзиром на то да су његова породица и породица оштећене подржале њихов однос и у складу са обичајима ромске популације њихов заједнички живот прославиле, имао разлога да верује да је његово понашање дозвољено и чак друштвено пожељно.

Прочитајте још - СКАНДАЛОЗНА ПРЕСУДА: Обљубио малолетницу (13), остала у другом стању, а судија га - ОСЛОБОДИО!

Оваква одлука Апелационог суда изазвала је бројне полемике у јавности. И док једни сматрају да би неко други за овако нешто био осуђен, има и оних који сматрају да дискриминација не постоји и да је другостепени суд донео праву одлуку.

Адвокат Тихомир Константиновић истиче да свако подлеже кривичноправној одговорности, независно од тога којој популацији припада.


ВЕШТАЦИ ЗНАЧАЈНО за Апелациони суд је било мишљење вештака, који су констатовали да је девојчица у време критичног догађаја имала 13 година и 10 месеци, да су њена емоционална и социјална зрелост биле у складу са узрастом, дакле да је готово достигла узраст од 14 година, који је законодавац определио као просечно доба у ком већина достиже психичку и физичкку зрелост за ступање у сексуалне односе. Пресудна је била и чињеница да је Д. Ч. са њом засновао ванбрачну заједницу у којој и данас живе и одгајају заједничко дете, из чега произилази да окривљени ступање у полне односе са оштећеном није доживео као једнократни сексуални чин.

- Реч је о девојчици, она је недорасла и физички и психички - каже Константиновић. - Свака особа, без обзира на пол, рођењем стиче природно право на живот, а то право држава мора да штити Уставом и законом. Независно од обичајног права међу Ромима и других околности, мислим да такве ствари треба кажњавати. Обичајна права не могу да негирају кривичну одговорност, јер би то значило да би требало легализовати крвну освету, с обзиром на то да блага казнена политика негативно делује на потенцијалне извршиоце кривичних дела. По мом мишљењу, Апелациони суд је овој ствари пришао благонаклоно имајући у виду праксу међу ромском популацијом.

Са друге стране, адвокат Весна Момчиловић сматра да је Апелациони суд у овом случају дао предност "животу", јер, како наглашава закони су једно, а живот је нешто друго.

- Апелациони суд је донео одлуку сматрајући да постоји лични и породични склад овог ромског пара - каже Момчиловићева. - Суд је настојао да не направи штету и да шире сагледа живот овог пара. Вероватно је поставио и питање у каквој ситуацији би се нашла девојчица уколико би њен "супружник" био упућен на вишегодишњу робију.

Другостепени суд је, како наводи, проценио да је пар слободно донео одлуку о суживоту, да ће њихова веза трајати и у будућности, као и да би крута примена кривичне санкције дубински пореметила ту везу:

- Не сматрам да у овом случају има дискриминације осталих етничких група, јер се закони увек примењују према конкретним околностима. У овом случају оне су такве да је суд проценио да је штета мања уколико пресуду поништи.


ЈУРИЋ: КАКВУ ПОРУКУ ШАЉЕМО?


НА пресуду Апелације на Твитеру је реаговао Игор Јурић, оснивач Фондације "Тијана Јурић":

- Суд ослободи човека који је обљубио девојчицу од 13 година, која је притом остала трудна уз образложење оптуженог "да није знао да је то забрањено". Какву поруку шаљемо? Да ли припадност једној националној заједници аболира учињени злочин? Да ли је нормално да у 21. веку оправдавамо принудне бракове? Како се осећа девојчица од 13 година која је затруднела, јер "традиција" тако налаже? Желео бих да ми потписник ове ослобађајуће пресуде др Миодраг Мајић одговори на ова питања.