УПРАВНИ суд донео је решење којим је одложио извршење решења Управног одбора Адвокатске коморе Београда којим се одређује привремена забрана бављења адвокатуром Драгану Крајновићу, донета у фебруару.

Овом одлуком, Крајновићу је омогућено да се бави својим послом до окончања дисциплинског поступка који се против њега води пред Дисциплинским судом АКБ.