ПРЕД Првим основним јавним тужилаштвом у Београду током прошле године закључено је више од 1.000 споразума о признању кривичних дела. Највећи број њих односи се на предмете који потпадају под надлежност Одељења за борбу против насиља у породици.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: Сваког дана под лупом најмање два злостављача

Према речима Љубивоја Ђорђевића, који је на челу овог тужилаштва, последњих неколико година се у великом броју случајева кривични поступци решавају алтернативним путем - сходно начелу опортунитета применом института одлагања кривичног гоњења, као и закључивањем споразума о признању кривичних дела. Кад је реч о споразумима, они омогућавају окончавање предмета без додатне евентуалне секундарне виктимизације жртве, тачније њиховог поновног преживљавања траума.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАО ЖЕНУ: Осуђен манијак - условни затвор уз лечење у КЦС

Оно што ово тужилаштво издваја од осталих је чињеница да су "пионири" у многим областима, односно да први започињу примене разних законом предвиђених института. Један од примера је и примена форензичког интервјуа.

- Прво основно јавно тужилаштво је једно од малобројних у Србији које у предметима са елементима насиља у породици користи форензички интервју, а то је посебан начин испитивања малолетника, који су били жртве насиља у породици - каже Ђорђевић. - Након што поступајући тужилац донесе решење о посебно осетљивом сведоку, ступа у контакт са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине како би се у њиховим просторијама заказао разговор. Њему присуствују пуномоћник оштећеног, психолог који је претходно вештачио дете, бранилац окривљеног, законски заступник малолетника, поступајући тужилац и психолог Центра.


Љубивоје Ђорђевић Фото П. Митић

Ђорђевић објашњава да психолог детету поставља питања, а све време се разговор снима и оптички и тонски у посебно за децу адаптираној просторији. Све потребне информације психологу се достављају на "бубицу", које дете не види, након чега се од записа сачињава транскрипт. Циљ овога је да се повећа дететова способност да спремније и квалитетније да исказ, као и да се повећа поверење детета и родитеља у поступак.

Ђорђевић наглашава да Прво основно јавно тужилаштво поседује и интерну регистрацију особа које представљају потенцијалне високоризичне особе за насиље у породици.

УПЛАЋЕНА 72 МИЛИОНА ДИНАРА

ПРИМЕНОМ института одлагања кривичног гоњења, током 2107. године у Првом тужилаштву је решено више од 2.000 предмета. Истовремено је прикупљено око 72 милиона динара, свота која је након уплате на рачун Владе Србије додељена искључиво у хуманитарне сврхе.