САВЕТ Високе школе примењених струковних студија у Врању одлучио је тајним гласањем да Светлана Трајковић више није директорка ове високошколске установе.

Гласање је уследило након што су чланови Савета упознати са текстом Упозорења Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, од 7. јула ове године. Комисија је утврдила да је Светлана Трајковић стекла диплому доктора наука на неакредитованој Привредној академији - Самосталном недржавном универзитету у Новом Саду, односно њеном Факултету за менаџмент (ФАМ) у Новом Саду.

Савет је на седници за в. д. директора Високе школе примењених струковних студија у Врању изабрао др Љиљану Ђорђевић, која ће на овој дужности остати до расписивања конкурса и избора новог директора.

Према речима групе професора Високе школе, која је јавности предочила документе који докторат Светлане Трајковић доводе у питање, Комисија за акредитацију је овакав став заузела поступајући по захтеву школе у поступку акредитације новог студијског програма - Инжењерство заштите животне средине.

Овим чином стављена је тачка на агонију и правно насиље који су у школи трајали годину дана, чиме је Светлана Трајковић довела установу на руб пропасти - каже Драган Мишић, председник Синдиката образовања у школи.


ОСПОРЕНА ЈОШ ЈЕДНА

Према речима Драгана Мишића, Комисија за акредитацију је оспорила и школску спрему Љиљане Стошић Михајловић, досадашње председнице Савета школе, уз чију помоћ је Трајковићева, како је рекао, "спроводила самовлашће и тортуру у овој установи".


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

A od ćerke Brigit džip "mercedes"

Od "jabučara" može da se živi

Dečji nestašluk opasan po život