Лабораторијским анализама узорака седимента из корита реке Врбас у Бањалуци утврђено је да су вредности полихлорованих бифенила, односно пиралена, у границама циљаних и максимално дозвољених вредности, саопштено је данас из Републичке управе за инспекцијске послове.

- Мање одступање утврђено је само код концентрације бензо-а-антрацена, једињења које настаје као продукт сагоревања нафте и налази се у издувним гасовима мотора са унутрашњим сагоревањем, наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да су по налогу Републичке водне инспекције у другој половини јуна узета три узорка седимента из корита реке Врбас како би се лабораторијским анализама утврдило евентуално постојање пиралена и других штетних материја у седименту.

Републичка управа за инспекцијске послове упутила је захтев за узорковање и испитивање узорка Институту за воде у Бијељини, наводи се у саопштењу и додаје да је узрoковање седимента извршено 19. и 20. јуна.

Прочитајте још - Токсични метал у сунцокрету

Први узорак узет је у зони ушћа реке Врбање у Врбас, други у кориту реке Врбас на простору мале аде и трећи у близини бившег висећег моста код "Витаминке" у бањалучком насељу Чесма.

- Анализама је испитивано присуство тешких метала, пиралена и других угљоводоника и на основу извештаја о испитивању утврђено је да су резултати анализа у границама максимално дозвољених концентрација, наводи се у саопштењу Републичке управе за инспекцијске послове.