ПРЕРАЂИВАЧКА индустрија је генератор истраживања и развоја, иновација, привредног раста и запошљавања. Суочена са растућим притисцима на међународном тржишту, прерађивачка индустрија мора да уводи нове технологије, принципе и приступе пословању, како би одржала конкурентску позицију. То подразумева дигитализацију производње, при чему у обзир треба узети и унапређење у области организације рада и управљања људским ресурсима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Наука да мења индустрију

Недовољна укљученост сектора малих и средњих предузећа у развој националних стратегија, недостатак знања и финансијских ресурса за дигитализацију производно оријентисаних МСП подстакла је партнере на пројекту SMART FACTORY HUB, међу којима је и Привредна комора Србије, да финансијски подрже пилот пројекте трансфера технологије.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ШАНСА ЗА РАЗВОЈ: Креативна индустрија недовољно искориштена

Пројекат SMART FACTORY HUB се финансира у оквиру "Програма транснационалне сарадње Дунав 2014-2020", а фокус је стављен на унапређење истраживања и развоја, као и креирање адекватних пословних политика које ће омогућити креирање адекватног амбијента у прерађивачкој индустрији у транснационалним оквирима.

Привредна комора Србије је тим поводом расписала јавни позив за примену паметних и иновативних решења, чији је циљ побољшање ефикасности производно оријентисаних микро, малих и средњих привредних субјеката, кроз увођење иновација у производне процесе.

- На основу методологије која је развијена на нивоу партнерства свих институција укључених у пројекат, изабраће се три микро, мала и средња предузећа из Србије, која ће у оквиру пројекта имати прилику да добију 6.000 евра, а све у циљу увођења "паметних" решења, иновација и нових технологија - истичу у Привредној комори Србије.

Подносиоци пријава, ипак, морају претходно да испуне одређене услове - он може да буде производно оријентисано микро, мало или средње правно лице. Пријаву подноси домаће правно лице регистровано у Републици Србији, а које има успостављену сарадњу са иностраним партнером од којег жели да набави "паметно", иновативно решење, нову технологију и сл.

Инострани партнер са којим домаће правно лице има успостављену сарадњу, односно од којег набавља "паметно" решење, иновацију и сл. мора да буде правно лице основано у једној од следећих земаља: Аустрији, Бугарској, Хрватској, Чешкој, Немачкој, Мађарској, Румунији, Словачкој, Словенији (или на подручју Дунавског транснационалног програма).

Подносилац пријаве не може бити власник капитала или на било који други начин повезан са уделом у власништву или руковођењем предложеног привредног друштва из иностранства од којег набавља "паметно" решење.

Подносилац пријаве може да се пријави на јавни позив подносећи само једну пријаву. Уколико у име једног подносиоца пристигне више пријава, разматра се само прва примљена пријава, док се остале одбацују.

ПОЗИВ И ИНФОРМАЦИЈЕ

ТЕКСТ позива, као и обрасци за пријаву налазе се на интернет страници Привредне коморе Србије:

www.pks.rs

Понуђачи подносе пријаву на енглеском језику. Рок за подношење пријава је 14. децембар 2018. године.

Три пријаве са највећим бројем бодова биће одабране за финансирање.

Заинтересовани привредници одговоре на сва питања и додатне информације могу да добију упитом преко мејл адресе:

projekti@pks.rs.