ФУНКЦИОНЕРИМА у Србији, који су имали промене у имовини и приходима у вредности већој од 4.500 евра, у четвртак истиче рок да Агенцији за борбу против корупције поднесу ванредни извештај о битним променама у имовинским картама.

Прочитајте још - Рапорти о имовини функционера

Функционери су дужни да Агенцији поднесу извештај са стањем имовине на дан 31. децембар претходне године, уколико је дошло до битних промена у имовинској карти у односу на податке из претходног извештаја. Битном променом се сматра свака измена чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса, што је од 4.500 до 5.000 евра.