ПРАВО да на рачун Скупштине Србије изнајме стан и преселе се у Београд користи троје посланика. У питању су председница законодавног дома Маја Гојковић, као и њене партијске колеге напредњаци Весна Ракоњац и Крстимир Пантић.

Променом места пребивалишта одвојени су од породице, па надокнаду за то што живе далеко од фамилије, добијају Пантић и Ракоњац, док председница не користи ову могућност.

Према подацима из парламента, народним трибунима је за девет месеци ове године, на име кирије, исплаћено 1.201.184,32 динара. Закуп станова председнице Гојковић и посланика Ракоњац, од јануара до краја септембра, плаћен је по 470.927,36 динара. Пантић је добио 141.597,76 за закупнину.

Административни одбор предвидео је да максималан износ за закуп стана који даје Скупштина не сме прелазити 35.000 динара по посланику.

Када је реч о надокнади за одвојени живот од породице, посланицима је за девет месеци исплаћено 256.743,18. Весна Ракоњац је добила 177.084.59 динара, а Пантић 79.658,59 динара.

АУТОБУС

ПОСЛАНИЦИ имају право на бесплатан превоз у јавном саобраћају. Ипак, само десетак њих понекад иде на посао аутобусом или возом и то углавном посланици који живе у Београду и Новом Саду.