НАРОДНА банка Србије објавила је Финансијски водич за повратнике, грађане који се враћају у Србију, а који објашњава како се на њих односе девизни прописи државе. У водичу се нуде информације како да се отвори или затвори рачун у банци у Србији, пренесе новац из иностране банке у банку у нашој земљи, и друго. Како се наводи у овом документу, Финансијским водичем за повратнике НБС настоји да унапреди информисаност наших грађана који желе да се врате у Србију, а како би се створили услови за њихов лакши повратак и бржу интеграцију, као и за располагање њиховим новцем.

- Циљ Финансијског водича јесте да се на једном месту, једноставно и свеобухватно, пруже информације у вези с већином питања из области девизног пословања које су значајне за повратак наших грађана из иностранства - кажу у НБС.

Прочитајте још - НБС све више купује девизе, динар јача

Како се наводи, повратником се сматра лице које је боравило у иностранству дуже од годину дана и које се враћа у Србију, а пре свега лице које се иселило из РС и које је боравило у иностранству на основу дозволе сталног боравка или другог одговарајућег документа.