ПРИПРЕМАЈУ се нова правила опорезивања за предузетнике. Влада Србије завршила је предлог уредбе о паушалном опорезивању. Уколико се усвоји у садашњем облику, донеће нову формулу израчунавања пореске основице, нове коефицијенте за сваку делатност и план о кретању обавезе до 2023. године. Ново решење највише занима адвокате, који већ шест година плаћају по старом решењу.

Како сада ствари стоје, нови начин рачунице највећи "удар" поднеће адвокати из Београда и Новог Сада, којима ће нови обрачун донети повећање од 3.000 до 6.000 динара месечно у односу на тренутно решење. Међутим, адвокати остају са најнижим коефицијентом међу делатностима које захтевају високо образовање.

Док је општа медицинска пракса 5,218, лекари специјалисти за обрачун пореза користиће коефицијент од 4,903, стоматолози 4,891, а остали доктори 4,627. Адвокатски коефицијент је нижи - 3,384. С друге стране, рад уметничких установа опорезоваће се уз коефицијент 4,393, а рачунарско програмирање и ИТ консултанти 4,277. Коефицијент за обрачун пореза таксистима, пак, је 1,279.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА: Паушалци би јасну рачуницу


Таксисти, иначе, спадају у најбројније предузетнике паушалце. У Србији има тачно 17.024 регистрована активна такси превозника. Процењује се да се укупан број паушалаца креће око 120.000.

НАЈВЕЋИ И НАЈМАЊИ
УБЕДЉИВО највећи коефицијент у 2020. години предвиђен је за оне који се баве изнајмљивањем и лизингом камиона - 6,274. С друге стране, најмањи коефицијент, од 0,912, користиће се за обрачун пореза у делатности гајења жита. Испод један је и коефицијент за "производњу остале транспортне опреме" - 0,947.

Идеја нове уредбе је да до 2023. обрачуната паушална обавеза не може да расте више од 10 одсто годишње. Од 2023. године, па надаље, ово ограничење неће важити, али ће већина коефицијената ће падати. Сам износ тада ће зависити од кретања просечне плате, броја запослених и броја становника. Наравно, важну улогу изгра и зона у којој послује, година пословања, али и старост самог предузетника обвезника и његова радна способност.

Новим начином обрачуна, висина пореза неће зависити од људског фактора, свако ко жели да постане паушалац моћи ће пре него што се региструје да израчуна колике ће му бити обавезе, што је до сада било немогуће. Такође, паушалци ће по новом порезе и доприносе уплаћивати на један рачун. Цео обрачун биће аутоматизован и обављаће се електронски.