Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5 одсто, саопштила је данас НБС.

Оцењено је да ће и према августовској средњорочној пројекцији, инфлација бити чврсто под контролом као и претходних година.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Лончар: Плата медицинских сестара ће бити 50.000 динара

Извршни одбор подсећа да је међугодишња инфлација, у складу са очекивањима, успорена од маја, услед смањења доприноса цена воћа и поврћа инфлацији с доласком нове пољопривредне сезоне.

На ниске инфлаторне притиске, како се наводи у саопштењу, указује и базна инфлација, која је и даље ниска и стабилна, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која се и за годину и за две године унапред налазе у доњој половини циљаног распона.

"Све наведено говори и у прилог исправности одлука о смањењу референтне каматне стопе на претходне две седнице Извршног одбора - у јулу и августу", поручују из НБС.

Истакнуто је, међутим, да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу.

НБС оцењује да је неизвесност на међународном финансијском и робном тржишту повезана, пре свега, с утицајем трговинских тензија и потенцијалним ефектима политика водећих светских економија на глобална кретања.

Европска централна банка је најавила додатне монетарне подстицаје, док је Систем федералних резерви (ФЕД), у складу са очекивањима, у јулу снизио референтну каматну стопу, што доприноси задржавању повољних глобалних финансијских услова.

"Међутим, остало је отворено питање да ли ове мере ФЕД-а означавају почетак новог циклуса ублажавања монетарне политике, тј. да ли ће се смањивање референтне каматне стопе наставити и у наредном периоду, или је у питању "једнократно прилагођавање", наводе из НБС.

Неизвесно је и кретање цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту, с обзиром на комплексан утицај бројних фактора на страни понуде и тражње, због чега је неопходно опрезно вођење монетарне политике.

Извршни одбор НБС подсећа да је рејтинг агенција Мудис овог месеца поправила изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије за задуживање у домаћој и страној валути са "стабилних" на "позитивне", што додатно говори у прилог јачању домаће економије и повољним макроекономских изгледима.

Отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења је, како поручују из НБС, повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период.

Повољна фискална кретања уз остварење суфицита јавних финансија, присутна током претходне две године, настављена су и током седам месеци ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних директних инвестиција.

Индустријска производња је у јулу повећана за 3,7 одсто на међугодишњем нивоу посматрано, а раст је вођен прерађивачком индустријом, која је у односу на јул претходне године повећана за 6,0 одсто, а у односу на јун ове године за 8,2 одсто десезонирано.

Извршни одбор очекује да ће привредни раст од 3,5 одсто у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, остати један од фактора екстерне одрживости у средњем року.