СТРУЈА је њен основни производ, али мало је познато да се "Електропривреда Србије" бави и пољопривредом и да јој је то законска обавеза. Хектари затворених копова из којих су исцрпљене све резерве угља морају да се обнове, па је техничка и биолошка рекултивација деградираног земљишта у годишњим плановима свих рударских басена протеклих 40 година.

Сви угљенокопи ЕПС имају посебне секторе које се баве техничком и биолошком рекултивацијом. У зависности од земљишта по препоруци стручњака на деградираном тлу се гаје сунцокрет, кукуруз, пшеница. На неким затвореним деловима рударских басена "Колубара", "Костолац" и обреновачког ТЕНТ, никли су и воћњаци, а неки делови су и пошумљени или претворени у пашњаке.

- Рекултивација деградираног земљишта наша је законска обавеза и тако је протекле четири деценије - кажу у "Електропривреди Србије". - То је процес затварања и преуређивања земљишта након затварања копова или одлагања отпада, а циљ је санација деградираних површина.

ПРОЧИТАЈТЕ И: Кредитом до штедње енергије

Тим процесом се спречавају даље ерозије, јача и стабилизује подлога, обезбеђује дренажа, насипање и наткривање јаловине, мелиорација, озелењавање, пошумљавање.

После рекултивације земљиште се оплемењује засадима ратарских и воћарских култура. Пољопривредни производи са копова и одлагалишта се нуде купцима на јавним лицитацијама. Тако је РБ "Колубара" недавно објавио јавни позив у "Вечерњим новостима" и понудио кукуруз, сунцокрет и јабуке. За килограм меркантилног сунцокрета, овогодишњег рода "рудари" траже 27 динара без ПДВ, а нуде и меркантилни кукуруз по почетној цени од 13 динара, без ПДВ. Продају и сто тона конзумних јабука по почетној цени од 10 динара, без пореза по килограму, док су опале јабуке пет динара. У овом огласу дати су услови које купци морају да испуне да би учествовали на лицитацији.

БАГРЕМИ НА ПЕПЕЛИШТУ

Костолачки басени су прошле године планирали да засадима оплемене одлагалишта површинског копа "Дрмно". На косинама је била предвиђена садња багремова, док је на равним деловима одлагалишта планирана садња детелине и мешовите траве. Техничком рекултивацијом којом се припрема терен за биолошку садњу материјала, према планским документима Костолца, био је лане обухваћен простор од око 100 хектара.