Влада Србије донела је решење о преносу 277.199.000 милиона динара на рачун Министарства привреде како би то министарство имало довољно новца за куповину акција Аеродрома Никола Тесла, а у циљу повећања учешћа државе у основном капиталу београдског аеродрома.

У решењу о употреби средстава уз текуће буџетске резерве за 2019. наводи се да се новац распоређује Министарству привреде, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за право прече куповине акција у поступку отуђења сопствених акција АД Аеродром Никола Тесла Београд, а у циљу повећања учешћа Републике Србије у основном капиталу тог привредног друштва.

Влада је ово решење донела у четвртак 8. августа, а објављено је у Службеном гласнику дан касније.