СРПСКА привреда је прошлу годину завршила са добитком од 499,7 милијарди динара, али су јој лане, за разлику од 2017. године, финансијске активности донеле губитак од 52,3 милијарде динара. Привредна друштва су наставила да се задужују, па су током 2018. на камате потрошила 76,5 милијарди динара. Кредитирали су се и одлагањем плаћања својих добављача, показује недавно објављен извештај о пословању привреде Агенције за привредне регистре.

Српске компаније и даље се највише финансирају позајмљеним средствима. Укупан дуг, међутим, растао је спорије од капитала - 3,6 одсто наспрам 5,9 одсто.

- Привредна друштва су се задужила у укупном износу од 9.190 милијарди динара, док је њихов капитал вредео 7.244 милијарде динара - стоји у извештају. - Будући да су сопствени извори финансирања порасли за десет одсто, рацио сопственог капитала је повећан, а степен укупне задужености је опао.

Предузећа нису мењала ни избор позајмица. Баш као и ранијих година, највећи део чини краткорочно прибављени капитал. Краткорочне обавезе су достигле износ од 6.314 милијарди динара. Дугорочне обавезе су финасирале износ од 2.685 милијарди динара. Краткорочни кредити су расли по стопи од 6,7 одсто, док су дугорочни тек незнатно повећани - 0,9 одсто.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - За добре идеје никад повољније позајмице

Финансијски извештаји откривају, у делу краткорочног финансирања, као и претходних година, да су у највећем обиму заступљене обавезе из пословања.

ИМОВИНА ВЕЋА ЗА ШЕСТ ОДСТО

ПОСЛОВНА имовина привредних друштава је на крају 2018. године износила 14.964 милијарди динара и већа је за шест одсто у односу на претходну годину. Највећи део пословне имовине чине дугорочно инвестирана средства, па стална имовина чини 59,2 одсто.