У РЕШАВАЊУ проблема задужених у швајцарским францима, на једну категорију дужника потпуно се заборавило. То су они који су стамбене кредите подизали уз субвенцију државе. Такозвани "кредити за младе", где је држава у укупном зајму учествовала са 20 одсто износа, највише су били одобравани у еврима, а од марта 2007. и у францима.

Тачног упутства како конвертовати субвениционисани зајам - нема. Према наводима банкара, они који имају субвенционисани кредит у францима засада могу да обаве претварање у евро само оног дела кредита који им финансира банка. Преостали део, који се плаћа у последњих пет година, на име државног учешћа, засада остаје у францима.

Како незванично сазнајемо, у предстојећем периоду и ова тема стиже на дневни ред, те ће држава морати да уреди начин на који ће се конвертовати субвенционисани кредити индексирани у швајцарским францима.

Прочитајте још - Еуробанк: Конвертовали смо трећину кредита у "швајцарцима"

Ове кредите, уз помоћ државе, могли су да зајме млади између 23 и 45 година, под условом да у тренутку отплате имају највише 65 година. Услов је био да корисник у власништву нема ниједну другу некретнину, као и да плати учешће од пет одсто. Банка је кредитирала 75 одсто износа кредита, док држава учествује у кредиту са 20 процената. И најважније - каматна стопа за корисника стамбеног кредита на део кредита који се финансира из буџета Србије, на име учешћа, износила је 0 одсто на годишњем нивоу.

Дужник прво отплаћује дуг према банци, на максимални рок до 25 година. Тек након тога, почиње отплата преосталог дела кредита који финансира држава. И тај рок може да буде највише 60 месеци, односно пет година.

ПО ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСУ

ПРЕМА посебном закону, услови конверзије стамбених кредита из франака у евро су: отпис 38 одсто преостале главнице, каматна стопа важећа на дан 31. марта 2019, али не већа од 3,8 одсто плус еурибор (за варијабилне) и четири одсто за фиксне стопе. Курс по којем се ради конверзија је на дан потписивања уговора.