ВЛАСНИЦИ су 1,4 ара дворишта у београдској општини Савски венац. И тај ће их посед, на име пореза, ове године коштати 24.000 динара. Породица Чегањац једна је од многих која већ неколико година испашта због измене Закона о порезу на имовину још из 2014. Иако се, на папиру, не опорезује окућница до 10 ари, у пракси се разрезује и власницима и много мањих површина. А износи нису безначајни, јер ако је њива или двориште веће и за квадрат - порез се плаћа на целу површину, а не само на разлику.

И стари закон је признавао и порески праштао парцеле до десет ари. За поседе веће од тог броја, порез се плаћао само на разлику. Једна од идеја законских измена од пре пет година била је да се ова олакшица укине и да се опорезује сваки ар.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Порез на имовину углавном као лане

- Тако је и стајало у Предлогу закона, али је Скупштина, накнадно, усвојила амандман којим је изузимање десет ари враћено - чули смо од стручњака који су учествовали у писању закона. - На крају је тако испало да се на десет ари порез не плаћа, а на 10,1 ар се порез плаћа на укупну површину. Из непознатих разлога пропуштена је шанса да се ово исправи приликом прошлогодишњих измена закона.

У пракси порез плаћају и власници поседа мањих од 10 ари, јер порезници опорезују парцелу, а не власнике. Подаци се "вуку" из катастра, а износи потом расподељују на сувласнике парцеле. Па се дешавају апсурдне ситуације - да једно поред других живе домаћинства од којих једно плаћа порез на земљиште од два ара, а други не плаћа ни динара на осам ари окућнице, јер она представља целу парцелу.

Породица Чегањац је једна од пет сувласника плаца од укупно 10,3 ара. Њихова кућа и окућница, како наводе, налази се на поменутих 1,4 ара.

- До 2014. плаћали смо порез на земљиште од 0,3 ара, што је било изнад неопорезованих десет ари, а од тада добијамо решења на 10,3 ара - објашњава Јулијана Чегањац. - Закон треба да буде један за све: или сви плаћамо порез за сваки ар земљишта, или нико не плаћа за десет ари земљишта, а они који поседују више плаћају порез на ту разлику изнад неопорезованог дела.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Од јануара претекло 15,8 милијарди динара

НАМЕТ ПО УДЕЛУ

РАСПИТИВАЛИ смо се да ли исти принцип обрачуна пореза важи и у другим градовима и општинама у Србији. Пракса је уједначена.

- Плаћа се порез на површину целе парцеле. Тако да и ако парцела има 10,1 ар, плаћа се на све - кажу нам у једној шумадијској општини. - Опорезује се земљиште веће од 10 ари, а не власништво до 10 ари. То значи да ако парцелу од 11 ари деле два власника, на њу се, ипак, плаћа порез. Иако они поседују по 5,5 ари. На земљиште се обрачунава порез, а они плаћају по пола износа. Ми податке преузимамо од катастра. И има случајева да је парцела већа од десет ари, а у њој неко има удео од 0,6 ари. И плаћа припадајући део обавезе.