ПОСЕБАН закон којим се решава проблем задужених у "швајцарцима" и званично је усвојен. Посланици Скупштине Србије, након неколико дана расправе, у четвртак су усвојили Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима. Он подразумева отпис 38 одсто преосталог дуга и његово пребацивање у евро.

Министар финансија Синиша Мали, који је претходно посланицима образлагао Предлог закона, подсетио је да се лекс специјалисом решава проблем 15.785 грађана Србије који имају кредите у тој валути.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Усвојен лекс специјалис за "швајцарце"

- Коначно смо успели да дођемо до узајамно прихватљивог решења, када је реч и о задуженима, и о банкама и о држави. Лекс специјалисом обухваћени су сви корисници кредита индексираних у швајцарским францима, на чему смо као држава инсистирали, чиме дефинитивно стављамо тачку на дугогодишњи проблем - истакао је Мали.

Лекс специјалис предвиђа да су банке дужне да на износ добијен конверзијом примене каматну стопу према понуди банке која је важила 31. марта 2019. године за кредите индексиране у еврима исте вредности и рочности. Али, те стопе неће смети да буду веће од 3,4 одсто, плус тромесечни или шестомесечни еурибор за варијабилне каматне стопе. Ако се неки корисник првобитно задужио по фиксној каматној стопи, она сада, после конверзије, неће смети да буде већа од четири одсто. С обзиром на то да постоје банке које у понуди немају стамбене кредите, а "наследили" су кориснике CHF кредита када су купили и преузели друге банке, за њих важе ови лимити у каматним стопама.

- Суштина је да кроз ограничавање висине каматне стопе планирамо да ризик даље отплате кредита сведемо на минимум - рекао је Мали.

Владимир Васић, генерални секретар Удружење банака Србије каже да ће усвојеним решењем клијентима преостали дуг бити умањен за 38 одсто, а банке ће за подршку грађанима издвојити износ од око 130 милиона евра.

- Очекујемо да ће се сви клијенти задужени у францима јавити својим банкама након пријема понуде за закључење уговора о конверзији дуга у евро, која ће им бити достављена у законски прописаном року од 30 дана од ступања закона на снагу - изјавио је Васић.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА БАНАКА: Решење за кредите у ''швајцарцима'' да буде економски одрживо

РОКОВИ ЗА ЗАМЕНУ

СВАКИ дужник у "швајцарцима" моћи ће да одлучи да ли прихвата конверзију дуга у евро по овом закону или не. Кад лекс специјалис ступи на снагу, банке имају рок од 30 дана да дужницима доставе понуду са отписом дела дуга, конверзијом и новим обрачуном рате. Након истека тог рока, почиње да тече нови рок од 30 дана да се дужници определе да ли прихватају конверзију. Ако не - отплату кредита настављају по старом и више неће бити у могућности да искористе отпис и конверзију.