Грађани Србије од данас поново могу да добију услуге у службама за катастар непокретности, у складу са Одлуком о минимуму процеса рада у РГЗ-у, а коју је донео директор те институције Борко Драшковић на основу уредбе Владе Србије.

Утврђено је да запослени могу организовати штајк, али тако да не угрозе јавни интерес, општу сигурност, сигурност лица и имовине, као и функцинисање завода.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ШТРАЈК У КАТАСТРУ: Министарка најављује смене, РГЗ подсећа на резултате

Одлуком, која је донета на основу Уредбе Владе Србије, одређује да за време трајања штрајка у свакој од ужих организационих јединица за минимум процеса рада неопходно обезбедити рад 30 посто од укупног броја запослених.

У одлуци су наведени послови који се и у време трајања штрајка морају обављати у целини и то у секторима информатике и комуникационе технологије, геодетских послова, стратешког развоја, правних послова, надзора и контроле, као и у сектору за катастар непокретности.

Катастар непокретности и у време штрајка издаваће копије катастарских планова и уверења из елабората и базе премера који се издају у седишту Завода, радиће и пријемне канцеларије у Служабама за катастар непокретности, странкама ће бити омогућено да подносе захтеве за упис и издавање листа непокретности, а биће омогућен несметан пријем и експедиција поште.

Сектор за катастар непокретности у време штрајка обављаће и послове у вези с премером и издавањем копија планова од значаја за безбедност земље, омогућиће несметани рад Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима односно улаз свим странкама у просторије где се излагање обавља, као и издавање овлашћеним геодетским организацијама захтеваних података, наведено је у одлуци директора РГЗ. Улаз у пословне просторије Служби за катастар непокретности и седишта РГЗ не сме бити закључан за време радног времена, наводи се у Одлуци о минимуму процеса рада, а контролу улаза и излаза, односно обезбеђења за време штрајка, могу да спроводе само овлашћена лица завода.

Запослени који хоће да раде, не смеју бити спречени да извршавају "послове свог радног места", нити им се сме спречавати коришћење средстава за рад којима се користе при обављању послова, додаје се у одлуци.