ЗАКОН о планирању и изградњи иде поново на дораду. После Владе, текст Предлога измена и допуна стигао је у скупштинску процедуру. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктре, овог пута, жели да убрза издавање грађевинских дозвола, како тврде, пре свега за инфраструктурне пројекте који су од значаја за Србију. У пракси, за изградњу, доградњу и реконструкцију оваквих објеката, инвеститор ће добијати грађевинску дозволу уз изјаву да ће решити имовинско-правне односе. И то до - издавања употребне дозволе.

Министарство наведене измене, које у Скупштину стижу по хитном поступку, правда чињеницом да почињу и инвестиције вредне пет милијарди евра. Углавном су то "линијски инфраструктурни пројекти", дуги више десетина километара, а прелазе преко неколико хиљада катастарских парцела. Да би се почетак радова убрзао, надлежнима је потребно да се изда грађевинска дозвола и почну радови на парцелама на којима је решена експропријација.

ПРИЈАВА УЗ ДОКАЗ ОД грађевинске до употребне дозволе, према предложеним изменама, инвеститор би требало да да доказ о решеним имовинско-правним односима приликом пријаве радова. - Пријава радова се може поднети само за део објекта за који је инвеститор доставио доказ о решеним имовинско-правним односима - стоји у Предлогу. - Изузетно, када је грађевинска дозвола издата за више катастарских парцела, односно за делове катастарских парцела, као доказ о решеним имовинско-правним односима сматра се и израђен пројекат парцелације и препарцелације.

- На основу досадашњег искуства у реализацији ових пројеката, дошло се до закључка да у процесу реализације много времена одузима решавање имовинско-правних односа пре издавања грађевинске дозволе и да због тога радови често касне - пише у образложењу предлога. - Мисли се на израду пројеката парцелације и препарцелације, процедуре у катастру и на крају на експропријацију. Како би се убрзао почетак изградње, потребно је омогућити брже прибављање грађевинске дозволе. Она би се издала инвеститору за целокупан пројекат, извођач би почео са радовима одмах на деловима где су завршени поступци експропријације. Тамо где није завршена експропријација и процедуре у катастрима, исте би се решавале паралелно са извођењем радова, при чему се никако не би нарушавала права власника непокретности које су предмет експропријације.

ПРОЧИТАЈТЕ И: Зграде "цртају" само са лиценцом

Све планиране измене, тврди Министарство грађевинарства, не угрожавају уставна и људска права грађана. Струка, међутим, упозорава да предлог није у складу са Уставом.

- Предложено решење да је за изградњу инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката довољна изјава инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на земљишту, може довести до потпуне правне несигурности - сматра Латинка Обрадовић, потпредседник УО Инжењерске коморе Србије. - Корисник експропријације, инвеститор, даје унапред изјаву да ће са власницима земљишта решити имовинско-правне односе у будућем периоду, а након изведених радова, односно до употребне дозволе. Која је онда правна сигурност и гаранција садашњим власницима земљишта, односно објекта? Оваквом одредбом се озбиљно угрожава институт приватне својине зајемчене Уставом Србије.


ГРДЕЛИЦА ДО КРАЈА АПРИЛА

ЗАВРШЕНИ су сви асфалтерски радови на ауто-путу кроз Грделичку клисуру, а до краја априла се може очекивати завршетак овог дела пута, најавио је директор сектора за изградњу "Коридора Србије" Александар Сенић.

- Остаје нам још да завршимо галерију на косини 2 и опремање тунела и с тим ће траса новог ауто-пута кроз Грделичку клисуру бити спремна за пуштање у саобраћај - рекао је Сенић. - Извођачима који раде на галерији су обећали да ће до 20. априла завршити све радове. Имамо и електро-машинско опремање тунела, а обећање извођача је да ће бити завршено до краја априла.