ТАЧНО 220 динара може да се уштеди приликом плаћања једног јединог рачуна, само ако се претходно изабере "најјефтинији" банкарски шалтер. Где је најповољније отворити текући рачун, која банка зарачунава највећу камату на "дозвољени минус", а где никако не треба плаћати рачуне за комуналије и струју јер су провизије огромне, само су неке од информација које су од сада јавно доступне у упоредном прегледу свих 27 банака.

На интернет-страници Народне банке Србије доступно је тачно 14 тарифа које грађанима у Србији зарачунавају банке, али и друге финансијске институције. Реч је о услугама које сви најчешће користимо, било да смо власници текућих рачуна или на шалтере свраћамо само да бисмо намирили месечне трошкове. Ово је све резултат почетка примене одредаба новог Закона о платним услугама, што подразумева, како истичу у централној банци, бољу информисаност и већу заштиту корисника платних услуга.

- Значајну новину представља и то што ће пружалац платних услуга бити дужан да најмање једном годишње достави кориснику извештај о свим наплаћеним накнадама за услуге повезане са његовим платним рачуном, на обрасцу који је утврдила Народна банка Србије - истичу у НБС. - На овај начин корисник платних услуга ће имати увид у годишњи, збирни износ наплаћених накнада по појединачним услугама и збирно за све услуге, што ће му омогућити да стекне слику о томе колико новца годишње збирно издваја за плаћање појединачних различитих накнада.


ПРОЧИТАЈТЕ И: НБС: 152.000 плаћања за две секунде


Овај извод банке су дужне да клијентима доставе најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину.

Од сада ће бити лакше и пребацити текући рачун из једне у другу банку. Грађани више неће морати да затварају рачун у једној па потом пролазе процедуру отварања рачуна у другој банци, већ ће то све моћи да се обави из нове банке у коју корисник прелази.

- Кориснику платних услуга - потрошачу, гарантује се право на платни рачун са основним услугама - напомињу у НБС.


ЗА ФИРМЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

И предузећа сада имају прегледну листу са наведеним накнадама које им банке зарачунавају, и то 18 платних услуга. Ова упоредна листа такође је доступна на интернет-страници НБС. Када је реч о изводу о наплаћеним накнадама, банке ће их и њима достављати једном годишње, али на захтев самих фирми.