Фабрика слада, пива, квасца и безалкохолних пића А.Д. "Јагодинска пивара" у стечају, била је на продаји, а јавио се купац који је понудио 50 одсто мању цену од процењене вредности.

У оваквом случају стечајни управник је "дужан да пре прихватања понуде, добије сагласност Одбора поверилаца", изјавио је Танјугу Игор Драшкић из Центра за лицитацију фирми. На одлуку Одбора може се чекати и 10 дана.

Прочитајте још: Оглашена продаја Јагодинске пиваре у стечају

Агенција за лицитирање стечајних управника огласила је продају "Јагодинске пиваре", по процењеној вредности од 711 милиона динара. Стечајни управник је био "дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је изнад 50 одсто од процењене вредности", а да добије сагласност Одбора повереилаца ако је испод 50 одсто, стоји у огласу.

По овој цени "Пивара" је била на лицитацији и 4.децембра прошле године, али није било купаца, "нико није уплатио депозит", који је онда и сада износио 142,2 милиона динара.

Прочитајте још: Нема купаца за "Јагодинску пивару"

"Јагодионска пивара" је једна од најстаријих привредних фирми у Србији, основана 1852. године. Привредни суд у Каргујевцу је 24. марта 2016. године донео одлуку о увођењу стечаја из разлога трајне неспособности плаћања, што значи да је рачун стечајног дужника у дужој временској блокади.

Текући рачун "Јагодинске пиваре" био је у блокади од 2.јуна 2015. године за око 900 милиона динара.

Због раније најављене могућности увођења стечаја, свих преосталих 145 радника пиваре се пријавило за добровољни одлазак уз социјални програм, кога су добили, рекли су Танјугу бивши синдикални руководиоци ове фирме. Пивара више од годину и по дана не производи.