БАНКЕ се жестоко боре за сваког новог клијента. У тој бици често заборављају на верне клијенте, за које не постоје никакве погодности. Зато и не чуди што многи од њих гасе рачуне и повољније услове траже у другим банкама. Често се, наиме, дешава, да исти рефинансирајући кредит, банка постојећим клијентима нуди по једној цени, док нове клијенте "мами" истом том понудом, али са два одсто нижом каматом. Ма колико се чини неправедним, то је, ипак, у складу са прописима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: КВАДРАТИ ЗА БАГАТЕЛУ: Држава продаје 31 пословну и стамбену непокреност

- Банке своје пословање уређују својом пословном политиком, коју доносе извршни органи банке у складу са законом и којом, између осталог, утврђују начин и услове под којима пружају одређене финансијске услуге грађанима и предузећима - речено је "Новостима" у Народној банци Србије.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ЗАДУЖЕЊА НЕРЕДОВНИХ ПЛАТИША: Досије чист кад банка каже

Дакле, банка кредитне послове обавља у складу са Законом о банкама, а одлуку о томе да ли ће и коме одобрити кредит и под којим условима доноси у складу са начелом слободе уговарања.

- Ти услови се могу разликовати у зависности од финансијског стања и кредитне способности сваког индивидуалног клијента, при чему су банке у складу са наведеним законом и прописима донетим на основу тог закона, као и на основу Закона о заштити корисника финансијских услуга, обавезне да пре одобравања услуге изврше процену кредитне способности клијената - указују у НБС.

Истовремено, банке су приликом избора клијената и пружања својих услуга дужне да се придржавају и основних начела заштите корисника финансијских услуга, између осталих и права на информисање, права на равноправан однос са даваоцем финансијске услуге и права на заштиту од дискриминације.

- Када је реч о кредитним производима, потребно је имати у виду да се цена коштања кредитних производа не одређује превасходно номиналном каматном стопом, већ ефективном каматном стопом у коју се урачунава сваки трошак који корисник кредита има у вези са кредитом и који плаћа банци - додају у НБС. - У том смислу, поређење висине номиналних каматних стопа за одређену врсту кредита, а за различите категорије корисника, не одражава стварну цену коштања кредита, коју ће различите категорије корисника платити за исту врсту кредитног производа. Наиме, тзв. нови клијенти банке, за које је услов за одобрење кредита да отворе текући рачун у банци и пренесу пријем зараде на тај рачун, за разлику од постојећих клијената банке, имају и додатне трошкове који се огледају, на пример, у обавези плаћања месечне накнаде за отварање и вођење текућег рачуна, те иако је за ту категорију номинална каматна стопа можда мања, потребно је упоредити ефективне каматне стопе јер оне реално одражавају укупан трошак кредита за сваког корисника.

РАЧУНИЦА

ИАКО банке често постојећим клијентима нуде лошије услове за рефинансирање кредита, него што то чине за нове, итекако умеју да спусте каматну стопу када схвате да могу да изгубе корисника. Тако камата постојећим клијентима пада тек када он затражи потврду о висини дуга, како би због новог зајма прешао код конкуренције.

НАЈСКУПЉЕ БЕЗ ЗАРАДЕ

НАЈСКУПЉИ је кредит за грађане који не примају зараду у одређеној банци. На примеру једне банке, реч је о 16,95 одсто годишње камате на рок отплате до пет година. Потом следе они који већ примају плату у банци и њих тај исти кредит кошта 10,95 одсто годишње. Најповољнији услови су, ипак, за "прелетаче" који из друге банке пребацују и редовна примања. За њих је овај кредит свега 8,95 одсто, готово упола јефтиније у односу на оне који не пребацују зараду.