ЈЕДНОМ уписан у Кредитни биро, због кашњења у плаћању рате, задужени тамо "остаје" све док не исплати цео зајам, а не само спорни месечни дуг. И тек када намири цео кредит и званично "раскрсти" са банком по том питању, почиње да тече рок од три године, након којега ће се подаци о "лошем платиши" брисати из Кредитног бироа. Проблем је што банкари "забораве" да из кредитног досијеа својих клијената и после тог рока обришу те негативне поене.

Тако је, практично, могуће да неко у извештају има уписану доцњу из 2010. године, коју је давно намирио, али не може да је се ратосиља, пошто је кредит подигао на дужи рок. Заблуду да је довољно намирити само једну доцњу, због које су се "зацрвенели" у Кредитном бироу, многи су скупо платили тиме што у банци нису могли да подигну нови зајам, јер су сматрани лошим платишама. А, само од банке зависи како ће да процени свог клијента - да ли јој је довољно да има "чист досије" само у последњој години, или у три, или, можда у претходних пет.

Кредитни биро је рана која "жуља" многе дужнике. Од 404 притужбе на рад банака, које су грађани поднели Народној банци Србије за првих шест месеци ове године, највише је оних које се односе на кредите, укупно 174, односно 43 одсто. Грађани су се Сектору за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга НБС обраћали притужбама на рад банака, између осталог, и у вези са захтевима за брисање историјске доцње након измиривања обавеза по кредитима, кредитним картицама и текућим рачунима, као и за корекцију података пријављене доцње у Кредитном бироу.


Прочитајте још - Повољних кредита 100 милиона евра


- У периоду од јануара до јуна 2018. године, укупно је било 47 притужби које су се односиле на Кредитни биро - речено је "Новостима" у Народној банци Србије. - Од тог броја, решено је 45 притужби. Притужбе које су основане решене су тако што је банка отклонила неправилности и извршила корекцију података у Кредитном бироу.

У Народној банци Србије појашњавају да су, према Оперативним правилима за рад Кредитног бироа које је донело Удружење банака Србије, подаци о доцњи видљиви свим банкама још три године након престанка уговорног односа - када је реч о текућим рачунима и платним картицама - а, за кредите три године након измирења обавезе према банци.


НИЈЕ СВЕ ДОЦЊА

НЕ сматра се свако кашњење у намирењу рата доцњом која се уписује у Кредитни биро. Неопходно је да од доспећа рате протекне 60 дана, па тек потом банка клијента аутоматски "пријављује" Кредитном бироу. Дакле, ако мајску рату не плати ни у јулу, већ у августу биће уписан у ову јединствену електронску "црну листу".