ДРЖАВА је понудила купцима своје квадрате, а цене су више него повољне. Републичка дирекција за имовину огласила је продају укупно 31 непокретности, међу којима су и хале које се продају "у пакету" са земљиштем. Понуда је више него шаролика: од Суботице, преко Београда, до Ниша и Пирота нуди се пословни и стамбени простор. Купци, а то могу да буду и грађани и фирме, морају да уплате депозит и своју понуђену цену "запакују" и пошаљу у затвореној коверти. Власник ће, по једноставном принципу, постати онај ко да више.

Цене понуђених некретнина изражене су у еврима, а обрачунавају се по средњем званичном курсу. Квадрат пословног простора може да се пронађе и по 280 евра, колико је кошта локал понуђен на продају у Лесковцу. У Београду се може наћи по цени од 1.059 евра, колико се нуди за локал на Вождовцу, па до 2.486 евра на Врачару. У Пожаревцу је, пак, цена 376 евра.

Простор намењен за становање је процењен на нижем нивоу. Тако у Лесковцу стан може да се пазари за 280 евра по квадратном метру, у Београду за 832 евра, Новом Саду 772 евра...

Посебна прича су велике хале, које се продају заједно са земљиштем на којем су изграђене. Тако се у Пироту продају хале на три суседне парцеле: шлепер-хала, сервисна-хала и ремонтна хала, све у одвојеној понуди, на површинама од по 1.221, 1.441 и 1.504 квадрата. Свака хала се продаје "у пакету" са "својим" земљиштем на којем се налази, и свака има исту цену: 193,65 евра по квадрату и некретнине и земљишта заједно.


Прочитајте још - БАНКЕ НУДЕ НЕКРЕТНИНЕ ЗА БАГАТЕЛУ: За 100 квадрата - 4.800 евра


Али, има још јефтинијих понуда. Објекат графичке индустрије у Лебану, на 196 квадрата, заједно са једним аром и 96 квдрата земљишта на којем се налази, нуди се по цени од 20.433 евра за целину. То по квадрату објекта (плус земљиште) износи 104 евра.

Цена од 69.667,95 евра држава тражи за продају групе непокретности у Неготину, као једне целине. Реч је о три објекта у ванкњижном власништву и то: пословни објекат, укупне површине 189,55 квадрата, помоћни објекат, укупне површине 35 квадрата и точеће место за гориво са резервоаром, укупне запремине резервоара 16.000 литара, са земљиштeм укупне површине 1.542 квадрата. У понуду је укључена зграда трговине површине 98 квадрата, са земљиштeм од 129 квадрата; затим зграда пословних услуга, од 74 квадрата, са земљиштeм; и објекат у ванкњижном власништву и то: точеће место за гориво са резервоаром, укупне запремине резервоара 25.000 литара.


ОТКУП ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ купци морају да откупе продајну документацију, за 5.000 динара, и до 15. септембра уплате депозит од 10 одсто од почетне цене. Понуде се достављају на писарницу Дирекције, најкасније до уторка, 18. септембра. Може и препорученом пошиљком, под условом да она стигне у Дирекцију до дана отварања понуда.

- Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене - наводи се у огласу. - Јавно отварање приспелих понуда обавиће се комисијски 20. септембра у просторијама Републичке дирекције за имовину.


НАЈСКУПЉЕ

ПОСЛОВНИ простор од непуних 40 квадрата, који се налази у приземљу објекта у Улици цара Николаја II у центру Београда, у близини чувене Каленић пијаце, држава нуди на продају по цени од 98.691,87 евра, по средњем курсу. То је 2.485,94 евра по квадратном метру.