КАДА би овог момента престали да убирају порез на добит правних лица, испунили би план из буџета. Компаније су у седам месеци ове године, како су се похвалили порезници, уплатиле чак 76,9 милијарди динара на име пореза на профит. Планирајући овогодишње приходе, Министарство финансија је очекивало да од предузећа до краја године стигне 74,4 милијарде динара.

Лане је у првих шест месеци наплаћена 51 милијарда динара пореза на добит фирми. На крају године у касу се слило 74,2 милијарде динара. Већој наплати "кумовала" је прошлогодишења добит српске привреде. Компаније тренутно уплаћују аконтацију обрачунату по прошлогодишњем рачуну. А 2016. је српска привреда завршила у плусу од 229 милијарди динара. Добит је била чак 3,4 пута већа него у 2015.

- Делује изненађујуће што је толико већа наплата пореза на добит предузећа, али с обзиром на то да фирме плаћају аконтацију на основу профита из прошле године, а профит је по подацима АПР-а био много већи, онда можда испада да су порезници могли да буду и ефикансији - каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца.

Када се погледа динамика осталих јавних прихода, рекло би се да не одударају од плана. Ове године се очекује да у буџет од пореза на доходак грађана стигне 56 милијарди динара, а за пола године је стигло 25 милијарди динара. Најиздашнији порез на додату вредност држави ове године треба да донесе 466 милијарди динара, а до краја јуна је наплаћено 229,1 милијарда динара.


НАЈВИШЕ ОД ДОПРИНОСА

СТРУКТУРА јавних прихода показује да их највише стиже од социјалних доприноса - 28,5 одсто. Следећи по заступљености је порез на додату вредност, који чини 24 одсто јавних прихода. Непорески приходи доносе 12,5 одсто, порез на доходак грађана 8,2 одсто, а порез на добит правних лица 7,1 одсто.